Hormikartoitus
Uusimaa, Pirkanmaa ja Kymenlaakso

Hormikartoitus voi olla tarpeen, kun tarvitaan tietoa hormiston nykytilasta, esimerkiksi ennen hormistoon kohdistuvia korjaustoimenpiteitä.

Hormikartoituksen avulla voidaan selvittää perinpohjaisesti hormiston kulku, muoto, rakenne, kunto ja mahdolliset poikkeamat. Tarvittaessa suoritetaan myös hormikuvaus, joka dokumentoidaan huolellisesti.

Hormikartoitus suunnittelun pohjaksi

Asiantuntijamme suorittavat hormikartoitukset ja kuntoarviot hormikorjauksien suunnittelun pohjaksi. Kartoituksessa ja arvioissa selvitetään hormien kulku ja riittävyys, sekä niiden pituudet, dimensiot ja tiiveys.

Etenkin vanhojen kohteiden osalta on usein tarve selvittää miten hormit fyysisesti kulkevat rakenteissa. Usein tehdään samalla myös kuntokartoitusta ja selvitetään, löytyykö mahdollisia vierasjärjestelmiä tai sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat ilmanvaihdon tai tulisijoiden toimintaan.

Tarvittaessa suoritetaan myös hormikuvaus, joka dokumentoidaan huolellisesti.

Hormikuvaus tarkemman tiedon saamiseksi

Usein perusteellinen hormikartoitus edellyttää myös hormien kuvaamista. Cervin kamerakaluston avulla hormistosta saadaan tarkkaa sisäkuvaa, joiden pohjalta voidaan tehdä silmämääräisiä arvioita hormiston kunnosta ja muista ominaisuuksista.

Hormiston kuvaamiseksi tarvitaan yleensä sekä robottikameraa, että pystyhormikameraa, joilla molemmilla on omat käyttötarkoituksensa.

  • Pystyhormikamera on taipuisan, mutta kestävän, lasikuitusauvan päässä ja se voidaan työntää hormin alaosasta tai laskea yläosasta sisään.
  • Robottikamera on kauko-ohjattava kamera, jolla voidaan kuvata ja tutkia myös hormiston vaakakulkuja. Kauko-ohjattavan robottikameran avulla pystytään myös pinnoittamaan kanavaa ja ruiskuttamaan esim. desinfiointiainetta ja harjaamaan kanavaa.

Tilaa hormikartoitus Cerviltä. Kartoituksessa saatujen tietojen pohjalta saat ehdotuksen kohdetta parhaiten palvelevasta korjausratkaisusta!

Suositukset ja kustannusarviot onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi

Suunnittelutoimistoille teemme paljon suosituksia ja kustannusarvioita siitä, miten järjestelmät kannattaisi toteuttaa tai uudistaa, jotta ne toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimialueena Uusimaa, Pirkanmaa ja Kymenlaakso

Toimialueenamme on hormikartoituksissa on Uusimaa ja Pirkanmaa n. 100 km. säteellä, sekä Kymenlaakso.

Ota yhteyttä

Hormikartoitus kannattaa teettää Cervin kokeneilla IV-ammattilaisilla.
Täältä löytyvät yhteystiedot: Hormikartoitus (Uusimaa, Pirkanmaa ja Kymenlaakso) »