Ilmastoinnin puhdistus

Ilmastoinnin puhdistus säännöllisesti auttaa varmistamaan, että ilma jota hengitämme, on myös terveydellemme hyväksi.

Ilmanvaihtokanaviin jää vuosien saatossa runsaasti pölyä ja epäpuhtauksia, jotka ajan myötä vaikuttavat sisäilman laatuun ja voivat aiheuttaa paloturvallisuus- ja terveysriskejä.

Me Cervillä uskomme, että puhdas sisäilma on jokaisen ihmisen perusoikeus, sillä nykypäivänä valtaosa ihmisistä viettää suurimman osan ajastaan sisätiloissa, jolloin ilmanlaatu on enemmän tai vähemmän ilmastointilaitteiden varassa.

Lain mukaan ilmastoinnin puhdistus ja huolto tulee hoitaa silloin, kun sille on tarvetta. Huoltoväleistä on annettu erilaisia suosituksia ja asetuksia.

Mikä on oikea ilmastoinnin puhdistusväli?

Suositeltava puhdistusväli yritystilojen ja julkisten tilojen ilmanvaihtokanaville on tiheämpi kuin tavanomaisille asuintiloille annetut suositukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen mukaan asuinrakennuksen tulo- ja poistoilmakanavien asianmukainen toiminta edellyttää niiden puhdistamista vähintään kerran kymmenessä vuodessa (STM 2003, Asumisterveysohje).

Puhdistustarve on kuitenkin yksilöllinen ja tilojen käyttötavoillakin on vaikutusta siihen, kuinka usein ilmastoinnin puhdistus kannattaa toteuttaa.

Yksilöllisistä olosuhteista johtuen laki ei myöskään enää nykyisin anna tarkkoja määreitä puhdistusväleille. Tyypillisesti kuitenkin noudatetaan vanhaa sisäasiainministeriön asetusta (802/2001), joka on jäänyt elämään käytännön ohjeeksi. Asetuksessa on annettu seuraavat suositukset ilmastoinnin puhdistukselle muiden kuin tavanomaisten asuintilojen osalta.

Vuosittain tulisi puhdistaa:

 • Ammattikeittiöiden ja ruoanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja -laitteet.
 • Puulevytehtaiden, ruiskumaalaamoiden, tekstiilitehtaiden, pesuloiden, leipomoiden ja savustamoiden ilmanvaihtokanavat ja laitteet, jos ne ovat sellaisessa tilassa, jossa ilmanvaihtokanaviin kerääntyy paloa levittäviä aineita.
 • Ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huonetiloissa, jossa valmistetaan tai käytetään palavaa nestettä.

Vähintään viiden vuoden välein tulee puhdistaa:

 • Sairaaloiden, vanhainkotien ja suljettujen rangaistuslaitosten ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot.
 • Päivähoitolaitosten, koulujen, hotellien, lomakotien, asuntoloiden ja ravintoloiden ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot.

Näiden lisäksi paloviranomainen voi määrätä myös näistä tarkastusväleistä poikkeavia tarkastus- ja puhdistusvälejä.

Miten ilmastoinnin puhdistus tapahtuu?

Riippuen hieman ilmastointilaitteiston tyypistä, voidaan käyttää erilaisia puhdistusmenetelmiä.

Jos kyseessä on koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, putsataan kanavistoa erilaisilla harjalaitteilla ja akseleilla. Puhdistuksessa hyödynnetään myös alipainepuhaltimia, joilla lika imetään pois kanavistosta. Mikäli kyseessä on painovoimainen ilmastointijärjestelmä, tapahtuu puhdistaminen hieman samaan tapaan harjaamalla kuin piippujen nuohous.

IV-miehen työkalupakkiin kuuluu esimerkiksi:

 • harjakoneita ja laitteita
 • pora-akseleita
 • ultra-akseleita
 • alipainepuhaltimia
 • erilaisia metalli- ja nylonharjoja
 • teollisuusimureita
 • paineilmankompressoreita
 • sisäilman mittauslaitteita.

Kun tehdään puhdistus, tehdään myös tarkastus

Kun ilmanvaihtokanavat käydään puhdistuksen yhteydessä joka tapauksessa läpi, tehdään samalla havaintoja mahdollisista puutteista tai ongelmakohtia järjestelmässä. Näin ollen puhdistuksen lomassa syntyy myös ilmanvaihdon kuntotutkimus »

Ota yhteyttä

Sisäilman laatu on meille tärkeä asia, mutta vieläkin tärkeämpää se on asiakkaillemme, jotka viettävät paljon aikaansa sisätiloissa. Kun haluat varmistua siitä, että ilmastoinnin puhdistus toteutetaan asiantuntevasti ja huolella, tilaa ilmanvaihdon puhdistus meiltä. Tästä löytyvät yhteystiedot »