Kattava ilmanvaihtoremontti Helsingin Hämeentie 26:ssa: Perinteitä kunnioittaen kohti modernia tekniikkaa

Sukituskohde: Hämeentie 26

Helsingin Hämeentie 26:ssa tehdään mittavaa perusparannus- ja kehittämishanketta, yli 100-vuotiaassa Asunto Oy Laaksolassa. Kiinteistöä tuodaan perinteitä kunnioittaen kohti modernia tekniikkaa. Kattava urakan yhteydessä kiinteistön talotekniikkaa uudistetaan merkittävästi esimerkiksi ilmanvaihdon osalta. Urakassa hormien sukitus ja korvausilman varmistaminen ovat keskeisessä roolissa. Remontin pääurakoitsijana toimii Rakennus Numera ja Cervi heidän kanssaan yhteistyössä ilmanvaihtoratkaisuihin keskittyneenä aliurakoitsijana.

Ilmanvaihtohormien uusi elämä: Sukitus tekniikkana

Ilmanvaihtourakassa pääpaino on ns. likaisten tilojen (eli keittiö, wc, kylpyhuone) ilmanvaihtohormien uudistaminen sukittamalla. Sukituksessa kivikomposiittisukka vedetään ilmanvaihtohormin sisällä ylös vesikatolle asti ja laajennetaan paikoilleen kuumalla höyrypaineella. Tekniikka mahdollistaa hormin tiivistämisen ilman suuria rakenteellisia muutoksia ja merkittävää haittaa asukkaille.

Sukitusta

Sukituksen hyödyt

  • hormeja ei tarvitse laajasti avata
  • mahdollistaa asumisen saneerauksen aikana
  • on kustannustehokkaampaa ja nopeampaa kuin kanavointi rakennustöineen.

Tekniset haasteet: Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon uudistaminen

Hyvistä alkusuunniteluista ja lähtötiedosta huolimatta varaudumme aina saneerausurakan aikaisiin yllätyksiin. Yli 100 vuotta sitten rakennetuissa hormeissa saattaa ilmetä esimerkiksi vaakasiirtymiä, sortumia tai muita haastavia kohtia, joita ei voi tietää ennalta.

 ”Vaakahormeja ei suositella jätettäväksi rakenteisiin, koska ne heikentävät hormin vetoisuutta. Urakan edetessä teemmekin lisäkartoituksia ja tarvittavat uudelleen reititykset hormeille”, Cervin korjausrakentamisen yksikön päällikkö Tuomas Välinen kertoo.

Katolle on lisätty myös vedonparantajia, millä tehostetaan vielä ylimpienkin kerrosten ilmanvaihtoa koska luontainen veto lyhyemmissä hormeissa vähäisempää. Lisäksi Cervin asentajat huolehtivat aikojen kuluessa virheellisesti asennettujen liesituulettimien irtikytkennästä ja käyttävät kaikissa uusissa asennuksissa tähän tarkoitukseen valmistettuja sekä palo- että ilmanvaihtomääräykset täyttäviä kanavia ja kanavan osia.

Hyvin suunnitellut ja toteutetut ratkaisut varmistavat, että painovoimainen ilmanvaihto toimii jokaisessa asunnossa optimaalisesti.

Vedonparantajia Hämeentie 26 vesikatolla
Vedonparantajia Hämeentie 26 vesikatolla

Tärkeä korvausilma on onnistuneen ilmanvaihdon salaisuus

Rakennusten ilmanvaihto perustuu siihen, että puhtaita tiloja, kuten olohuoneita ja makuuhuoneita, tuuletetaan raikkaalla ulkoilmalla ja likainen ilma poistetaan ns. likaisten tilojen mm. kylpyhuoneen, wc:n ja keittiön kautta. Ilmanvaihto muodostuu 50 % korvaavasta ilmasta ja 50 % poistuvasta ilmasta, jos jompikumpi ei toimi tai häiriintyy, on vaikutus kaksinkertainen.

Ilmamäärät painovoimaisessa kiinteistössä ovat voimakkaasti riippuvaisia ulko-olosuhteista, ja niiden vaihtelut vaikuttavat ilmavirtoihin. Sisäilman laatuun vaikuttavat olennaisesti myös riittävä korvausilman saanti ja hormien asianmukainen toiminta. Urakan edetessä Hämeentien kohteessakin huolehditaan, että korvausilman saanti on kunnossa ja että jokaiselle likaiselle tilalle löytyy oma horminsa, joka on tiivis vesikatolle asti.

Korvausilmaventtiilejä Hämeentie 26 julkisivussa
Korvausilmaventtiilejä Hämeentie 26 julkisivussa

Energiatehokkuus etusijalla: Vanhojen kiinteistöjen ilmanvaihtoremontin ekologinen arvo

Ennen nykyaikaisten ilmanvaihtovaatimusten voimaantuloa rakennetut kiinteistöt ovat yleisesti painovoimaisia. Vaikka vanhat järjestelmät ovat olleet kestäviä, ajan myötä niidenkin hormit ja venttiilit tukkeutuvat tai muuttuvat tehottomiksi esimerkiksi tilamuutosten takia. Ilmanvaihtoremontit tarjoavat mahdollisuuden muuttaa nämä järjestelmät nykyaikaisiksi ja energiatehokkaiksi ratkaisuiksi, jolloin ilmankierto huoneistoissa on riittävä ja korvausilma saadaan tuotua puhtaana ja suodatettuna sisään.

Hämeentie 26:n kattava ilmanvaihtoremontti osoittaa, kuinka vanhojen kiinteistöjenkin ilmanvaihtoa voidaan päivittää nykyaikaan. Rakennus Numera ja Cervin ovat yhdessä mahdollistaneet laajan peruskorjauksen, joka takaa asukkaille raikkaamman ja terveellisemmän sisäilman.

Asuntojen ilmanvaihdon parantaminen ei ole vain asumismukavuuskysymys, vaan myös taloudellisesti järkevä päätös, kun energiatehokkuus ja kestävät ratkaisut otetaan huomioon. Nykyaikainen tekniikka mahdollistaa sekä lämmöntalteenoton että viilennyksen ja energiatehokkaat ilmanvaihtojärjestelmät. Hämeentien kohteessakin yleisiin tiloihin ja liiketiloihin asennetut lämmöntalteenottojärjestelmät lisäävät ilmanvaihdon tehokkuutta ja käyttömukavuutta.

Vaikka talouden epävarmuus vaikuttaa rakennusalalla, energiaremontit jatkavat vetovoimaisina. Tulevaisuudessa entistäkin energiatehokkaammat ja toimivammat ratkaisut tulevat olemaan vieläkin tärkeämmässä roolissa rakennusten elinkaaren pidentämisessä.

Cervin ilmanvaihtourakan sisältö Hämeentie 26:ssa

  • tarvittavat hormistojen lisäselvitykset/reititykset
  • laajasti likaisten tilojen hormien sukitukset
  • korvausilman saantia parannettiin asentamalla nykyaikaiset korvausilmaventtiilit olemassa oleviin korvausilmareitteihin
  • liesituulettimien irtikytkennät ja uudelleen kanavointi
  • vedonparantajien lisäyksiä
  • yleisten- ja liiketilojen ilmanvaihtojen modernisoinnit

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Modernisointi Puhdas sisäilma Referenssi

Uutisvirta

4.1.2024

Pakkassään ilmanvaihto: Säästä energiaa oikeilla käytännöillä

Ilmanvaihto on yksi kiinteistöjen merkittävimpiä energian kuluttajia, ja kovilla talvipakkasilla lämmitykseen kuluvan sähkön määrä nousee huomattavasti. Tällöin erilaiset kotikonstit sähkön säästöön ovat monelle tervetulleita. Tässä alkuvuoden pakkasiin muutama tärkeän vinkki, jotka on hyvä pitää mielessä myös hyisevillä keleillä. 1. Ilmanvaihtoventtiileitä ei saa koskaan tukkia tai sulkea, tällä on kiinteistölle vakavia ja kauaskantoisia seurannaisvaikutuksia. On hyvä […]

23.11.2023

Taitava kiinteistösijoittaja panostaa sijaintiin, kuntoon ja kestävään ylläpitoon

Kiinteistösijoittaminen vaatii harkittuja päätöksiä, joissa keskeistä ovat sijainti, kunto, ennakoiva huolto ja energiatehokkuus. Kestävät ratkaisut kuten Energiatehokkuus ja asiakastyytyväisyys käsi kädessä

22.11.2023

Ilmasta asiaa: Mitä tarkoittaa syrjäyttävä ilmanvaihto?

Mitä tarkoittaa syrjäyttävä ilmanvaihto, millaisiin kohteisiin se sopii ja mitkä ovat sen olennaisimmat hyödyt? Kun puhumme syrjäyttävästä ilmanvaihdosta, tarkoitamme nykyään koneellisen ilmanvaihdon menetelmä, missä ilmaa tuodaan tilaan lattian tasossa, hallitusti ja pienellä nopeudella. Samalla ilma suodatetaan ja lämmitetään ennen kuin se leviää huoneistoon. Tuloilman lämpötila on aina alhaisempi kuin huonelämpötila, jolloin kylmempi tuloilma leviää lattiatasossa. […]