27.9.2023 Muut

Miksi Ilmanvaihdon mittaus ja säätö on tärkeää sisäilman parantamisessa

Mittauksen ja säädön merkitys sisäilman parantamisessa

Cervi on ilmanvaihdon vastuullisin ja ennakoivin edelläkävijä, tarjoten kokonaisvaltaista palvelua ja jatkuvuutta asiakkailleen sisäilman parantamiseksi. Yksi tärkeä osa-alue on ilmanvaihdon mittaus ja säätö. Tämä menetelmä on tehokas keino varmistaa, että sisäilma pysyy terveellisenä ja turvallisena asumis- tai työtilassa.

Ilmanvaihdon mittauksen ja säädön tavoitteena on varmistaa riittävä ja tehokas ilmanvaihto sekä pitää sisäilma puhtaana ja hengitettävänä. Mittaamalla ilmanvaihto voidaan tunnistaa mahdolliset ongelmat ja puutteet, kuten tukkeutuneet ilmanvaihtokanavat tai puutteellinen ilmavirtaus. Säätämällä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät optimaaliselle tasolle voidaan parantaa ilmanlaatua merkittävästi, vähentää kosteus- ja homeongelmia sekä vähentää energiankulutusta.

Ilmanvaihdon mittauksen ja säädön vaiheet

Ilmanvaihtojärjestelmän mittauksen ja säädön suorittamiseksi Cervi noudattaa tarkkaa menetelmää. Ensimmäinen vaihe on kiinteistön ilmanvaihtokanavien alipaineistaminen, jolloin epäpuhtaudet poistuvat tehokkaasti. Seuraavaksi venttiilit irrotetaan ja puhdistetaan huolellisesti. Ilmanvaihtokanavat harjataan mekaanisesti harjakoneella, jotta kaikki pöly ja epäpuhtaudet saadaan poistettua. Lopuksi puhdistetaan ilmanvaihtokoneet ja suoritetaan tarvittavat säädöt ilmanvaihtojärjestelmään.

Huolellisesti toteutettu ilmanvaihdon mittaus ja säätö varmistaa, että ilmanvaihtokanavat ja -laitteet ovat puhtaita ja toimivat tehokkaasti. Säännöllinen ilmanvaihdon puhdistus on erityisen tärkeää, sillä ilmanvaihtokanaviin kertyy ajan myötä pölyä ja muita epäpuhtauksia, jotka voivat heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa terveys- ja paloturvallisuusriskejä.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Muut