Nuohous on yhtä helppoa kuin ennenkin – kun osaat valita luotettavan toimijan

cervi nuohoaa savuhormit ja tulisijat

Ennen piirinuohoojalta tuli lappu kotiin, että nuohoojasi tulee silloin ja silloin. Nyt lappuja voi tulla useammalta taholta ja valitset itse, keneltä nuohouspalvelun tilaat. Vastuu säännöllisestä ja laadukkaasta nuohouksesta on kuitenkin sinulla kiinteistön omistaja. Ja vastuu on lailla velvoitettu. Hyvä niin, koska riskit ovat suuret.

Paloturvallisuutta ei kannata riskeerata laadun kustannuksella

Nokipalo on yksi karmivimmista esimerkeistä mitä huonosta nuohouksesta tai sen laiminlyönnistä voi aiheutua. Siinä savuhormin uumeniin jäänyt noki ja palamiskarsta leimahtavat, eivätkä piipun rakenteet kestä äkillistä, jopa 1200 asteen nousevaa kuumuutta, jolloin piippu voi räjähtää. Onneksi näin vakavat onnettomuudet ovat harvinaisia. Säännöllinen nuohous parantaa kuitenkin paitsi paloturvallisuutta niin myös energiatehokkuutta ja ilmanlaatua ja sitä kautta myös asumisviihtyvyyttä.

Nuohouspalvelun ostaminen saattaa hämmentää. Ero nykyisen markkinavetoisen ja vanhan piirinuohousjärjestelmän välillä on se, että aiemmin nuohoojien taustat selvitti, tarkasti, kilpailutti ja lopulta valitsi alueen pelastuslaitos. Hinnankin määritteli pelastuslaitos ja painoarvo oli ennen kaikkea työn laadulla. Kiinteistön omistaja pystyi siis olemaan varma laadusta ja turvallisesta lopputuloksesta.

Nyt vastuu nuohoojan valitsemisesta ja palvelun ostamisesta siirtyy tai on siirtynyt kiinteistön omistajalle – kuten muutkin kiinteistön ylläpitoon liittyvät asiat. Tilanteessa voi yllättää se, ettei nuohouksia tarjoavia yrityksiä ole kenenkään toimesta varmennettu. Avoimen kilpailun hengessä myös muut kuin pelastuslaitoksen valikoimat nuohoojat voivat vapaasti tarjota palveluitaan. Pahimmassa tapauksessa nuohouksen suorittajalla ei ole pätevyyttä työn tekemiseen.

Huoli alan osaajien puutteesta on todellinen

Nuohoojalla tulee olla pelastuslain mukainen nuohoojan ammattitutkinto. Nuohousalalle ei kuitenkaan valmistuta koulunpenkiltä. Koulutus on aina ollut oppisopimuskoulutusta ja nuohousyritys ja yrittäjä on aiemmin pystynyt ottamaan oppilaan ja kouluttamaan hänestä ammattilaisen, kun yrittäjän oma työ oli tavallaan suojattu. Nyt, muuttuneessa tilanteessa, koulutus on käytännössä loppunut. Kukapa yrittäjä haluasi kouluttaa itselleen kilpailijan niihin kiinteistöihin, joissa suorittaa itse nuohousta?

Koulutusvaje tulee johtamaan muutaman vuoden sisällä siihen, ettei pätevyyden omaavia nuohoojia ole enää riittävästi. Tämä johtaa joko hintojen roimaan nousuun, nuohouspalvelujen heikkoon saatavuuteen tai pahimmassa tapauksessa lakimuutokseen, jolla pätevyysvaatimus poistetaan, mikä taas vaarantaa paloturvallisuuden.

Me olemme varautuneet asiaan: Cervi on aloittanut koulutusyhteistyön Amiedun kanssa ja tuonut ensimmäistä kertaa nuohoojien koulutuksen pääkaupunkiseudulle!

Kutsu nuohooja kerran vuodessa kotiisi ja mökille joka kolmas vuosi

Nuohousajoista kannattaa pitää päiväkirjaa. Jos kotonasi ei ole vuoteen käyty nuohoamassa savuhormeja – ota pian yhteyttä! Kesäpaikan savuhormien nuohous riittää normaalisti joka 3. vuosi.

Terveisin

Nuohoojamestari Petri Valve kisälleineen – alalla jo vuodesta 1985.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puhdas sisäilma Uutinen

Uutisvirta

5.5.2022

Cervi jatkaa vahvaa kasvuaan myös vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla – “Selvisimme vaikeista ajoista joukkueena yhdessä innovatiivisesti uusia mahdollisuuksia etsien”

Cervi-konsernilla koronavuodet huipentuivat 30 prosentin kasvuun. Taustalla on lisääntynyt ymmärrys sisäilmasta sekä tarve entistä energiatehokkaammille ilmanvaihdon ratkaisuille, mihin vastasimme palveluita kehittämällä. Viime vuonna ja alkuvuonna toteutetut yritysostot vahvistavat Cervin eturintamaa, ja nyt näytämme suuntaa älyteknologian hyödyntämisessä alalla. Strategiamme nojaa vahvasti ammattitaitoiseen ja sitoutuneeseen henkilökuntaan, jonka osaamista ja työssä viihtyvyyttä kehitämme jatkuvasti.

4.4.2022

Cervi ostaa digitalisaatioon ja IoT-teknologiaan erikoistuneen ControlThings Oy Ab:n liiketoiminnan.

Tuomalla digitalisaation lähemmäs ydinliiketoimintaa pystymme entistä paremmin tarjoamaan asiakkaillemme älykästä ja energiatehokasta olosuhdetekniikkaa ilmanvaihdon ja viilennyksen osalta. Liiketoimintakauppa vahvistaa Cervin edelläkävijyyttä ilmanvaihtoalan toimijana.

18.3.2022

Pidä huolta itsestäsi, pidä huolta kaveristasi

Käynnistimme Cervissä Pidä huolta-hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin tähtäävät toimet näkyväksi konkreettisilla teoilla. Pidämme huolta paitsi itsestämme myös työkaverista positiivisen puuttumisen keinoin, esimerkiksi ohjaamalla turvallisiin työtapoihin. Kyseessä on pitkäaikainen hanke, joka on jatkossa osa Cervin toimintatapaa.

Bureau veritas

bureau veritas