Kiinteistö, jossa on huonosti toimiva ilmanvaihto, ei voi olla energiatehokas. Lisäksi sisäilmaolosuhteet vaikuttavat merkittävästi asumisviihtyvyyteen ja jopa kiinteistön käyttäjien terveyteen.

Puhdas sisäilma ei tule itsekseen. Uuttakin ilmanvaihtolaitteistoa pitää huoltaa, puhdistaa ja vaihtaa korvausilmasuodattimet säännöllisesti.

Vanhat ilmanvaihtolaitteet ilman lämmöntalteenottoa tai älykkäästi reagoivaa puhallinta hukkaavat valtavasti rakennusten kalliisti lämmitettyä sisäilmaa taivaan tuuliin. Kyse on isosta rahamäärästä, jonka voisi sijoittaa järkevämmin. Fiksummat ja energiatehokkaammat laitteet kykenevät mukautumaan ilmanvaihtotarpeeseen ja hyödyntämään esimerkiksi jäteilman lämpöä sisään tulevan ilman lämmittämiseen.

Cervi on erikoistunut energiatehokkaisiin ilmanvaihtoratkaisuihin

Olemme kyenneet tuottamaan merkittäviä säästöjä niin taloyhtiöille kuin liike- ja toimitila-asiakkaille ilmanvaihtolaitteiden uusimisella, ilmamäärien säätämisellä ja etenkin älykästä IoT-teknologiaa hyödyntämällä. Aina ei vaadita koko järjestelmän uusimista, vaan pienemmätkin toimenpiteet voivat olla riittäviä selkeiden säästöjen saamiseksi. Tällöin investoinnin takaisinmaksuaika on maltillinen ja säästöä alkaa kertyä nopeammin.

Näin tarpeenmukainen ja älykäs ilmanvaihto säästää energiaa

Rakennusten energiankulutus on suurin yksittäinen ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Myös Suomi on sitoutunut vahvasti rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Älykkäällä ilmanvaihdolla saavutettu energiansäästö on yhä tärkeämmässä roolissa sekä ilmastonmuutoksen että kustannussäästöjen näkökulmasta. Energiatehokas ilmanvaihto, sen oikea käyttö ja kunnossapito voivat vähentää 5–15 % taloyhtiön lämmönkulutusta ja 2,5 % kiinteistösähkön kulutuksesta. Euroissa tämä tarkoittaa tuhansien säästöjä.

Jokainen kiinteistö on oma yksilönsä, joka tarvitsee siihen parhaiten sopivan ilmanvaihdon ratkaisun. Cervin innovatiiviset ilmanvaihtoratkaisut tuovat selkeää säästöä jo pienillä toimenpiteillä. Toimialan edelläkävijöinä hyödynnämme vahvasti digitaalisuutta ja IoT teknologiaa ilma-anturointiin, lämmön talteenottoon ja energiansäästöön. 

Energiansäästöön tähtääviin ratkaisuihimme luottavat kiinteistösijoittajat ja -omistajat, kiinteistöjohdon yritykset, kiinteistöjen omistajat sekä instituutiosijoittajat ympäri Suomen. Yhdessä kiinteistöhallinnon ja isännöinnin kanssa löydämme aina kiinteistökohtaisesti parhaan ratkaisun.

Energiatehokas ilmanvaihto säästää rahaa

Jopa 40 % lämmitykseen käytetystä energiasta katoaa poistoilman mukana. Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä on energiatehokkaampi, joten laitteet kannattaa tarkistuttaa ja huoltaa säännöllisesti. 

Energiatehokkuus kiinteistöissä kannattaa ja kaikilla teoilla on merkitystä. Esimerkiksi näin:

  •  Ilmanvaihdon huolto ja tarkistus 2,5 %  säästöt = 1 000 – 2 500 €
  •  Älypuhallin 12-18% säästöt =  12 000 – 18 000 €
  •  LTO säästöt  60 000 – 70 000 €

Säästöesimerkit on laskettu vuositasolla noin 100 000 euron energian kulutuksella.

Cervin tavoitteena on aina kunnollisten sisäilmaolosuhteiden varmistaminen kiinteistöissä, sekä energian ja rahan säästäminen. Siksi kehitämme ilmanvaihdon digitaalisuutta ja hyödynnämme muun muassa IoT-teknologiaa sekä automaatiota tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ja -huollon tuottamiseksi. Toimintamme on teknologian avulla asiakkaalle läpinäkyvää, ja raportit sekä seurantanäkymä ovat saatavilla myös asiakkaamme käyttöön.

Energiatehokas ilmanvaihto on viihtyvyystekijä ja ilmastoteko

Ihmisten liikkuminen ja tottumukset muuttuvat jatkuvasti, mikä tulisi huomioida myös ilmanvaihtoratkaisuja suunniteltaessa. Älykkäällä, käyttäjien tarpeeseen reagoivalla ilmanvaihdolla luodaan miellyttävät sisäilmaolosuhteet niin koteihin, toimistoihin kuin julkisiin tiloihin.

Ilmanvaihdon modernisointi nostaa vanhemmassakin kohteessa ilmanvaihdon nykypäivään ja tuo kiinteistölle merkittävää energiansäästöä, mistä luontokin kiittää. Koska rakennusten energiankulutus on merkittävä ilmastonmuutoksen aiheuttaja, tarjoaa Cervi ratkaisuksi tarpeenmukaisen ilmanvaihdon.

Liike- ja toimitilojen ilmanvaihdon energiaparannukset

Lämmöntalteenotto (LTO) osana kiinteistön energiaparannuksia on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi ilman että koko ilmanvaihtojärjestelmää tarvitsee muuttaa. Olemme vaihtaneet esimerkiksi uudet ajanmukaiset huippuimurit ja tuloilmakoneiden patterit Kauppakeskus Jumbon energiatehokkuushankkeessa.

Liike- ja toimitiloissa sekä logistiikan tiloissa tarvitaan usein jäähdytystä. Lauhduttimet ovat olennainen osa kiinteistön jäähdytysjärjestelmän toimintaa, ja niiden käyttämä energiamäärä on yleensä huomattava. Niinkin pienellä toimenpiteellä kuin lauhduttimien puhaltimien uusimisella on mahdollista säästää energiaa merkittävästi ja hyvin lyhyellä takaisinmaksuajalla. Uudet energiapihit puhaltimet ovat lisäksi hiljaisempia.

Cervin energiansäästöratkaisut ilmanvaihtoon

Pyydä tarjous

Pyrimme ymmärtämään aina aidosti asiakkaan tarpeet ja tuomaan juuri niihin sopivat ilmanvaihtoratkaisut ja -palvelut. Ota yhteyttä, niin tutkitaan ja hoidetaan homma!

Pyydä tarjous

Aiheeseen liittyvät artikkelit

14.3.2023

Ovatko kiinteistöt jo myöhästymässä ilmasto- ja energiatavoitteista? Jääkö säästöt saavuttamatta?

Kiinteistöjen vaikutus ilmastonmuutokseen on merkittävä: arviolta kolmannes globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy rakennusalalla. Nyt alkaa olla viimeisiä aikoja hyvittää kiinteistöistä aiheutuvia ilmastosyntejä ja samalla säästää energiaa. Ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutus sään ääri-ilmiöiden yleistymiseen aiheuttavat suurta rasitusta kiinteistöjen rakenteille ja sisäolosuhteille. Yksi tuntuvimmista muutoksista ovat Suomessakin lisääntyvät hellejaksot, jotka vaikeuttavat rakennusten sisälämpötilojen hallintaa. Rakenteiden lisäksi ilmanvaihto ja […]

4.10.2022

Ilmanvaihdon säätö ja tasapainotus – Helppo ja nopea keino energiansäästöön

Energiansäästö on jo pidemmän aikaa ollut kiinteistöalla kärkiaiheita sekä ilmastollisista että kustannussyistä. Tasapainottamalla ilmanvaihto suunnitelmien mukaiseksi voidaan säästää kiinteistön lämmitystarpeessa ja käyttää kertyvää säästöä johonkin muuhun.

13.9.2022

Usein ilmanvaihtojärjestelmä on energiasyöppö ja nyt järjestelmiä uusitaan ennätysvauhtia – Cervi: “Kysyntä on kesän aikana kaksinkertaistunut”

Vanhentunut ilmanvaihtojärjestelmä on yksi kiinteistöjen merkittävimpiä energian kuluttajia. Nykyaikaisilla menetelmillä energiahukkaan voidaan kuitenkin vaikuttaa ja nyt järjestelmiä uusitaan ennätysvauhtia.

Bureau veritas

bureau veritas