Vain hyvin toimiva ilmanvaihto on energiatehokas ja viihtyisä

Kiinteistö, jossa on huonosti toimiva ilmanvaihto, ei voi olla energiatehokas. Lisäksi sisäilmaolosuhteet vaikuttavat merkittävästi asumisviihtyvyyteen ja jopa kiinteistön käyttäjien terveyteen.

Puhdas sisäilma ei tule itsekseen. Uuttakin ilmanvaihtolaitteistoa pitää huoltaa, puhdistaa ja vaihtaa korvausilmasuodattimet säännöllisesti.

Vanhat ilmanvaihtolaitteet ilman lämmöntalteenottoa tai älykkäästi reagoivaa puhallinta hukkaavat valtavasti rakennusten kalliisti lämmitettyä sisäilmaa taivaan tuuliin. Kyse on isosta rahamäärästä, jonka voisi sijoittaa järkevämmin. Fiksummat ja energiatehokkaammat laitteet kykenevät mukautumaan ilmanvaihtotarpeeseen ja hyödyntämään esimerkiksi jäteilman lämpöä sisään tulevan ilman lämmittämiseen.

YouTube player

Cervi on erikoistunut energiatehokkaisiin ilmanvaihtoratkaisuihin

Olemme kyenneet tuottamaan merkittäviä säästöjä niin taloyhtiöille kuin liike- ja toimitila-asiakkaille ilmanvaihtolaitteiden uusimisella, ilmamäärien säätämisellä ja etenkin älykästä IoT-teknologiaa hyödyntämällä. Aina ei vaadita koko järjestelmän uusimista, vaan pienemmätkin toimenpiteet voivat olla riittäviä selkeiden säästöjen saamiseksi. Tällöin investoinnin takaisinmaksuaika on maltillinen ja säästöä alkaa kertyä nopeammin.

Energiansäästöratkaisut

Näin tarpeenmukainen ja älykäs ilmanvaihto säästää energiaa

Rakennusten energiankulutus on suurin yksittäinen ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Myös Suomi on sitoutunut vahvasti rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Älykkäällä ilmanvaihdolla saavutettu energiansäästö on yhä tärkeämmässä roolissa sekä ilmastonmuutoksen että kustannussäästöjen näkökulmasta. Energiatehokas ilmanvaihto, sen oikea käyttö ja kunnossapito voivat vähentää 5–15 % taloyhtiön lämmönkulutusta ja 2,5 % kiinteistösähkön kulutuksesta. Euroissa tämä tarkoittaa tuhansien säästöjä.

Jokainen kiinteistö on oma yksilönsä, joka tarvitsee siihen parhaiten sopivan ilmanvaihdon ratkaisun. Cervin innovatiiviset ilmanvaihtoratkaisut tuovat selkeää säästöä jo pienillä toimenpiteillä. Toimialan edelläkävijöinä hyödynnämme vahvasti digitaalisuutta ja IoT teknologiaa ilma-anturointiin, lämmön talteenottoon ja energiansäästöön. 

Energiansäästöön tähtääviin ratkaisuihimme luottavat kiinteistösijoittajat ja -omistajat, kiinteistöjohdon yritykset, kiinteistöjen omistajat sekä instituutiosijoittajat ympäri Suomen. Yhdessä kiinteistöhallinnon ja isännöinnin kanssa löydämme aina kiinteistökohtaisesti parhaan ratkaisun.

Referenssikohteitamme

Energiatehokas ilmanvaihto säästää rahaa

Jopa 40 % lämmitykseen käytetystä energiasta katoaa poistoilman mukana. Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä on energiatehokkaampi, joten laitteet kannattaa tarkistuttaa ja huoltaa säännöllisesti. 

Energiatehokkuus kiinteistöissä kannattaa ja kaikilla teoilla on merkitystä. Esimerkiksi näin:

  •  Ilmanvaihdon huolto ja tarkistus 2,5 %  säästöt = 1 000 – 2 500 €
  •  Älypuhallin 12-18% säästöt =  12 000 – 18 000 €
  •  LTO säästöt  60 000 – 70 000 €

Cervin tavoitteena on aina kunnollisten sisäilmaolosuhteiden varmistaminen kiinteistöissä, sekä energian ja rahan säästäminen. Siksi kehitämme ilmanvaihdon digitaalisuutta ja hyödynnämme muun muassa IoT-teknologiaa sekä automaatiota tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ja -huollon tuottamiseksi. Toimintamme on teknologian avulla asiakkaalle läpinäkyvää, ja raportit sekä seurantanäkymä ovat saatavilla myös asiakkaamme käyttöön.

Asiakkaamme kertovat

Asiakaspalvelu

Energiatehokas ilmanvaihto on viihtyvyystekijä ja ilmastoteko

Ihmisten liikkuminen ja tottumukset muuttuvat jatkuvasti, mikä tulisi huomioida myös ilmanvaihtoratkaisuja suunniteltaessa. Älykkäällä, käyttäjien tarpeeseen reagoivalla ilmanvaihdolla luodaan miellyttävät sisäilmaolosuhteet niin koteihin, toimistoihin kuin julkisiin tiloihin.

Ilmanvaihdon modernisointi nostaa vanhemmassakin kohteessa ilmanvaihdon nykypäivään ja tuo kiinteistölle merkittävää energiansäästöä, mistä luontokin kiittää. Koska rakennusten energiankulutus on merkittävä ilmastonmuutoksen aiheuttaja, tarjoaa Cervi ratkaisuksi tarpeenmukaisen ilmanvaihdon.

Liike- ja toimitilojen ilmanvaihdon energiaparannukset

Lämmöntalteenotto (LTO) osana kiinteistön energiaparannuksia on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi ilman että koko ilmanvaihtojärjestelmää tarvitsee muuttaa. Olemme vaihtaneet esimerkiksi uudet ajanmukaiset huippuimurit ja tuloilmakoneiden patterit Kauppakeskus Jumbon energiatehokkuushankkeessa.

Liike- ja toimitiloissa sekä logistiikan tiloissa tarvitaan usein jäähdytystä. Lauhduttimet ovat olennainen osa kiinteistön jäähdytysjärjestelmän toimintaa, ja niiden käyttämä energiamäärä on yleensä huomattava. Niinkin pienellä toimenpiteellä kuin lauhduttimien puhaltimien uusimisella on mahdollista säästää energiaa merkittävästi ja hyvin lyhyellä takaisinmaksuajalla. Uudet energiapihit puhaltimet ovat lisäksi hiljaisempia.

Usein kysytyt kysymykset

Kiinteistössämme on koneellinen poistoilmanvaihto. Miten voimme säästää energiakuluissa?

Nopein tapa on tarkistuttaa ilmanvaihdon tasapaino ja teettää tarvittavat säädöt.
Jos haluaa selkeämpiä säästöjä kannattaa kiinteistöön asennuttaa uudet älypuhaltimet tai nykyisiin puhaltimiin liitettävät älykkäät ohjaimet. Niiden automatiikka säätää ilmanvaihdon tehoa automaattisesti sisäilman lämpötilan, hiilidioksidipitoisuuden, kosteuden tai muun kuormitusta aiheuttavan mukaan jolloin mm.

  • vedon tunne asunnoissa vähenee
  • ilmanvaihdosta johtuva melu vaimenee ja
  • saavutetaan huomattava energiansäästö.

Merkittävimmät säästöt saavutetaan yhdistämällä tarpeenmukainen ilmanvaihto kiinteistön lämmityksensäätöjärjestelmään. Katso esimerkki

Vaikuttaako lämpötila sisäilman laatuun?

Kyllä. Liian lämmin sisäilma aiheuttaa tunkkaisen tunteen ja voi olla myös terveysriski etenkin hellejaksoina. Liian korkea lämpötila voi aiheuttaa väsymystä, keskittymisvaikeuksia ja heikentynyttä suorituskykyä, kun taas sopiva jäähdytys auttaa ylläpitämään virkeyttä ja keskittymiskykyä.  

Säädä sisälämpötila lämmityskaudella 20–22 asteeseen. Makuuhuoneessa lämpötila voi olla hieman tätäkin alhaisempi. Talviaikana alhaisempi huonelämpötila laskee myös lämmitysenergian kulutusta ja siitä syntyviä kustannuksia.  

Mistä tietää onko ilmanvaihto tasapainossa vai ei?

Asukas huomaa ilmanvaihdon epätasapainon siitä, kun ilma tuntuu seisovalta ja tunkkaiselta tai asunnossa on vetoisaa ja viileää. Tällöin on syytä tutkia asiaa tarkemmin. Kun kiinteistöjen ilmanvaihtoa aletaan tutkia ja korjata, on huomattava, että pelkkien korvausilmaventtiilien uusiminen tai ilmanvaihdon aikaohjelmien asetusten ja tehon säätäminen ei välttämättä yksin riitä korjaamaan tilannetta. Mahdolliset vuodot hormeissa pitää ensin tutkia ja tukkia ja vasta sen jälkeen päästään tasapainottamaan koko kiinteistön ilmanvaihtoa.

Miten ilmanvaihtohormien tiiveys vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen?

Vuotavien ilmanvaihtohormien ongelmaa esiintyy erityisesti 60-, 70- ja vielä 80-luvun taloissa. Mikäli ilmanvaihtohormit olisivat tiiviitä, ilmanvaihtolaitteen tehoa voitaisiin laskea ja kone voi käydä jopa puolta pienemmällä teholla. Näin korvausilma kulkeutuisi hallitusti raitisilmaventtiilien kautta huoneistoon. Energiaa säästyisi, ja sisäilma olisi puhtaampaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

25.4.2023

Painovoimainen ilmanvaihto on villi länsi

Kantakaupunkien kalleimmissa neliöissä asuvien sisäilma on yleisesti maan huonointa – määräysten puolesta painovoimaista ilmanvaihtoa ei säädellä tai valvota Etenkin kantakaupungissa valtaosa kiinteistöistä on rakennettu 1900-luvun alkupuolella tai ennen sitä. Pääsääntöisesti niissä on edelleen sen aikainen, eli painovoimainen ilmanvaihto. Nykykäsitysten mukaan painovoimaista ilmanvaihtoa ei oikeastaan edes pidetä ilmanvaihtona, sillä sen toimivuus vaihtelee huomattavasti esimerkiksi kiinteistön kunnon, […]

14.3.2023

Ovatko kiinteistöt jo myöhästymässä ilmasto- ja energiatavoitteista? Jääkö säästöt saavuttamatta?

Kiinteistöjen vaikutus ilmastonmuutokseen on merkittävä: arviolta kolmannes globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy rakennusalalla. Nyt alkaa olla viimeisiä aikoja hyvittää kiinteistöistä aiheutuvia ilmastosyntejä ja samalla säästää energiaa. Ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutus sään ääri-ilmiöiden yleistymiseen aiheuttavat suurta rasitusta kiinteistöjen rakenteille ja sisäolosuhteille. Yksi tuntuvimmista muutoksista ovat Suomessakin lisääntyvät hellejaksot, jotka vaikeuttavat rakennusten sisälämpötilojen hallintaa. Rakenteiden lisäksi ilmanvaihto ja […]

4.10.2022

Ilmanvaihdon säätö ja tasapainotus – Helppo ja nopea keino energiansäästöön

Energiansäästö on jo pidemmän aikaa ollut kiinteistöalla kärkiaiheita sekä ilmastollisista että kustannussyistä. Tasapainottamalla ilmanvaihto suunnitelmien mukaiseksi voidaan säästää kiinteistön lämmitystarpeessa ja käyttää kertyvää säästöä johonkin muuhun.

Ota yhteyttä

Cervi on täyden palvelun ilmanvaihtoalan yritys. Siihen kuuluu luonnollisesti myös, että olemme täällä asiakkaitamme varten. Vastaamme siitä, että rakennuksissa on hyvä sisäilman laatu ja korvausilma on puhdasta. Oli tarpeesi tai toiveesi mikä tahansa, me haluamme kuulla sen.

Ota yhteyttä

Bureau veritas

bureau veritas