Nuohous
Helsinki, Kotka ja Tampere

Nuohous

Nuohoojan säännöllinen vierailu on tärkeä elementti kiinteistön paloturvallisuuden ylläpitämisessä.

Nuohoojan toimenkuvaan kuuluu paitsi nuohous, myös tulisijan ja hormiston katsastus. Lain mukaan nuohous pitää teettää ammattilaisella vähintään kerran vuodessa.

Itsekin siis toki saa nuohota, mutta se ei poista tarvetta ammattilaisen vuosittaiseen vierailuun.

Ammattilaiseksi luetaan:

  1. nuohooja, jolla on Nuohoojan ammattitutkinto
  2. henkilö, jolla on Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto (edellyttää yli 5-vuoden kokemusta)
  3. nuohoojaoppilas, joka on suorittanut nuohoustyön- ja kiinteistöturvallisuuden näytöt (ja toimii valvonnan alaisena).

Cervillä työskentelee yli 15 henkilöä, jotka täyttävät nämä vaatimukset ja he huolehtivat yhteensä n. 8000-10 000 tulisijaa vuodessa.

Nuohous on nykyään yksityisten toimijoiden vastuulla

Pelastustoimen velvoitteisiin kuulunut nuohouspalveluiden järjestäminen on purettu koko Uudenmaan alueella vuoden 2018 alusta ja nuohousta tarjoavat nykyään yksityiset yritykset kuten Cervi Talotekniikka.

Nuohouksen hankkimisesta vastaa rakennuksen omistaja itse ja nuohouspalveluita saa lain mukaan tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Säännöllinen nuohous on ennaltaehkäisevä paloturvallisuustoimi

Säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta ja on tärkeä palonehkäisytoimi. Kun tulisija nuohotaan, vähennetään noen määrää ja siten myös hormissa ja tulisijassa olevaa palokuormaa.

Jos palokuormaa eli nokea on hormeissa ja tulisijoissa paljon, paloaika on mahdollisen nokipalon syttyessä pitkä ja palo saattaa vahingoittaa piippuja ja tulisijoja. Tällöin tulisijassa oleva noki alkaa ensin kyteä ja piipun päästä voi tulla soihtu.

Lämpötila piipussa saattaa nousta jopa tuhanteen asteeseen ja rakenteet joutuvat koville, koska niitä ei ole tarkoitettu kestämään näin korkeita lämpötiloja. On myös vaarana, että noki palaa piipussa ”tukkoon”, mitä saattaa johtaa hormistojen ja tulisijojen rakenteita rikkovaan räjähdykseen.

Nuohoojalta saa myös neuvoa ja opastusta

Käytännössä nuohous on kohteesta riippuen yhtä paljon tarkastus- kuin nuohouskäynti. Nuohoojan tehtävä on varmistaa, että nokipalon sattuessa palokuormaa olisi mahdollisimman vähän, mutta auttaa myös käyttämään tulisijaa oikein.

Nuohouksen lisäksi nuohooja voi antaa rakennuksen omistajalle erilaisia vinkkejä ja ohjeita mm. takan ja tulisijan turvallisesta käytöstä jne. Tämä osuus nuohoojan toimenkuvasta on myös yhä suurempi, sillä jokapäiväinen puilla lämmittäminen on yhä harvinaisempaa. Häkä ja savu kuitenkin voivat aiheuttaa suurtakin vaaraa, joten neuvonnalla ja opastamisella on iso merkitys terveyden kannalta ja paloturvallisuudessa.

Säännöllinen nuohous säästää myös kukkaroa

Nuohous on tärkeää myös energianäkökulmasta, koska jos tulipinnoilla on paljon nokea, se estää lämmön siirtymisen varaaviin pintoihin. Esimerkiksi uunissa, jonka ”posket” eli savusolat ovat liian nokiset, lämpö ei pääse tarttumaan kiveen. Tällöin joudutaan polttamaan monta pesällistä ennen kuin saadaan otettua lämpö talteen kiveen.

Vastaavasti monen ylimääräisen pesällisen polttaminen lisää turhaa noen määrää entisestään eikä ole ekologisessakaan mielessä järkevää.

Nuohous Helsinki, Kymenlaakso ja Pirkanmaa

Cervi tekee tulisijojen ja savuhormien nuohousta Helsingissä ja koko Uudenmaan alueella, Kotkassa ja Kymenlaakson alueella sekä myös Tampereella ja Pirkanmaan alueella.

Ota yhteyttä

Cervi Talotekniikan Nuohoojamestari Petri Valve & kisällit ovat palveluksessanne!
Täältä löytyvät ajantasaiset yhteystiedot »