Paula Asikainen, talouspäällikkö

Jokainen kohtaaminen, hyvään asiakaskokemukseen panostaminen, näkyy lopulta luvuissa. Palveleminen ei ole rahasta vaan asenteesta kiinni.

Mikä on työnkuvasi Cervissä?

Kontollani on talouden kokonaisvaltainen johtaminen ja yhtiön kaikkiin talouden prosesseihin liittyvä operatiivinen ohjaus ja strateginen suunnitteleminen. Näkökulma ja fokus on laaja: arjen päivittäisen tekemiseni lisäksi tehtäväni on hahmottaa myös tulevaisuutta, eli sitä, millainen vaikutus tänään tehtävillä päätöksillä on esimerkiksi kolmen vuoden päähän.

Millä tavalla haluat tehdä työsi, mitkä arvot ajavat sinua?

En tee enkä teetä asioita huvikseen, vaan haluan, että kaikella minkä teemme, on tarkoitus.

Haluan, että töissä keskustellaan avoimesti ja vuoropuhelu pysyy käynnissä. Sellainen työkulttuuri mahdollistaa liiketoiminnan hyvän taloudenpidon. Myös johtajien on oltava avoimia yrityksen tavoitteista, jotta voin tehdä työni mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Avoin keskustelu myös sidosryhmine, kuten rahoituslaitosten ja tilintarkastajien kanssa on tärkeää. Työtä tehdään tosissaan muttei totisesti. Huumorilla on tärkeä rooli.

Mikä on merkityksellistä Cervin tavassa toimia?

Cervi on kompakti ja ketterä yritys, jossa asioita tehdään nopeasti ja reagoidaan nopeasti. Cervi kykenee myös tarvittaessa muuttamaan suuntaa rohkeasti, mistä oli esimerkiksi valtava apu koronakriisin iskiessä.

Cervi kasvaa voimakkaasti. Toimintaympäristö muuttuu, työkavereita tulee lisää ja kasvu aiheuttaa muutenkin muutoksia tekemisessä. Miten tuet tätä kasvua?

Olen tottunut muutokseen ja kasvuun, ne ovat työni ydin ja motivaattori. Tehtäväni Cervissä on luoda hyvät puitteet skaalautuvuudelle ja kasvulle. Minä suunnittelen, miten varmistamme esimerkiksi rahoituksen sekä talouden seurannan ja ohjauksen nopeasti muuttuvissa tilanteissa niin, että rakenteet tukevat toisiaan.

Millä tavalla ajattelet tai otat huomioon asiakaskokemuksen?

Olemme palveluyhtiö. Lunastamme joka ikisessä kohtaamisessa lupauksemme, joka ei siis voi olla vain puhetta. Jokainen kohtaaminen, hyvään asiakaskokemukseen panostaminen, näkyy lopulta luvuissa. Palveleminen ei ole rahasta vaan asenteesta kiinni.

Cervi on digitaalisuuden edelläkävijä alalla. Miten se näkyy työssäsi?

Pystyn tekemään työni ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Mitä et osannut ennen Cerviin tuloa mutta nyt osaat?

Osaan muuttaa tai vaihtaa työni painopistettä nopeammin kuin ennen.

Mitä uutta olet tuonut Cerviin?

Meillä on talous nyt hallussa kokonaisvaltaisesti ja kehitämme ja ohjaamme sitä systemaattisesti.

Oletko siirtynyt etätöihin? Mistä olet saanut voimaa ja jaksamista koronavuonna?

Pääasiassa teen etätöitä. Koska meillä on toimintaa neljällä alueella, ne ovat nyt kaikki samalla viivalla. Koronavuonna en ole jäänyt miettimään sitä, mitä kaikkea en voi tehdä vaan sitä, mitä kaikkea voin tehdä – esimerkiksi nauttia luonnosta perheen kanssa. Etätyöapatia ei ole purrut minuun. Olen itseohjautuva ja tavoitehakuinen työntekijä. Minulle on selkeää, mitä teen, ja priorisoin työtäni itse. Usein perjantaisin ihmettelen, että miten kaikki nämä työt tulivatkaan taas tehtyä.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Töissä Cervillä

Uutisvirta

18.3.2022

Pidä huolta itsestäsi, pidä huolta kaveristasi

Käynnistimme Cervissä Pidä huolta-hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin tähtäävät toimet näkyväksi konkreettisilla teoilla. Pidämme huolta paitsi itsestämme myös työkaverista positiivisen puuttumisen keinoin, esimerkiksi ohjaamalla turvallisiin työtapoihin. Kyseessä on pitkäaikainen hanke, joka on jatkossa osa Cervin toimintatapaa.

25.1.2022

Nolla tapaturmaa ja lisää työhyvinvointia

Cervi liittyi osaksi Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumia. Meitä yhdistää ajattelu – yksikin tapaturma on liikaa! Haastamme myös kiinteistönomistajat ja taloyhtiöiden hallitukset tarkastamaan ja huoltamaan säännöllisesti kattoturvatuotteensa.

28.9.2021

Synergiaa asiakkaille ilmanvaihto- ja kylmäpalveluissa

Miika Salmela – Tulevaisuuden Cerviläinen kertoo: Tulin tekemään olosuhdetekniikkaa. Synergiahyödyt ovat merkittäviä ilmanvaihdon ja kylmäpalveluiden kanssa.

Bureau veritas

bureau veritas