28.9.2023 Muut

Sisäilman laadun merkitys terveydelle ja työteholle

Sisäilman terveyshyödyt

Sisäilman laatu on merkittävä tekijä terveyden ja työtehon kannalta. Hyvä sisäilman laatu edistää niin fyysistä kuin henkistä hyvinvointia, kun taas huono sisäilma voi aiheuttaa erilaisia terveysongelmia. Tässä osiossa käsitellään sisäilman terveyshyötyjä.

Ensinnäkin, hyvä sisäilman laatu varmistaa riittävän hapen saannin. Ilmanvaihtojärjestelmässä tulee olla riittävästi raitista ilmaa, jotta työntekijät saavat tarvittavan määrän happea. Tämä puolestaan edistää keskittymiskykyä ja työtehoa. Lisäksi hyvä ilmanvaihto ehkäisee päätä ja hengitysteitä ärsyttävien aineiden, kuten epäpuhtauksien, hiilidioksidin ja homeen, pitoisuuden kasvua sisäilmassa.

Sisäilman mahdolliset ongelmat

Vaikka hyvän sisäilman merkitys terveydelle ja työteholle on tärkeä, valitettavasti sisäilma voi myös aiheuttaa terveysongelmia. Huonosta sisäilmasta johtuvat terveysongelmat voivat vaihdella lievistä oireista vakaviin sairauksiin. Seuraavassa käsitellään joitakin mahdollisia sisäilman ongelmia.

Yksi sisäilman ongelmista voi olla home. Homeen aiheuttamat terveysongelmat voivat vaihdella allergisista reaktioista astmaan ja erilaisiin hengitystieinfektioihin. Homeen kasvualustat, kuten kosteat seinät tai lattiat, tulisi havaita ja korjata mahdollisimman nopeasti. Lisäksi sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa erilaiset kemikaalit, kuten formaldehydi ja VOC-yhdisteet. Nämä kemikaalit voivat aiheuttaa esimerkiksi päänsärkyä, pahoinvointia ja huonontunutta keskittymiskykyä.

Yleisin sisäilman ongelmia aiheuttava tekijä ovat kuitenkin pöly ja pienhiukkaset. Ulkoa kantautva katupöly ja siitepöly aiheuttavat sisätiloissa ongelmia ellei sisään tulevaa ilma suodateta tehokkaasti. Tuloilmaventtiileissä täytyy siis olla asianmukaiset suodattimet ja niiden tulee olla puhtaat. Puhdistusväli korvausilmasuodattimille on kaksi kertaa vuodessa, yleensä keväisin ja syksyisin.

Toki myös kunnollisella siivouksella on merkitystä, eli säännöllinen imurointi ja moppaus kostealla parantavat sisäilman laatua.

Tutustu Cervin ilmanvaihdon puhdistuspalveluihin tästä

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Muut