19.12.2023 Muut

Sisäilman parantamisen ratkaisut: Asiantuntijoiden vinkit ja kokemukset

Sisäilman laadun merkitys terveydelle

Sisäilman laadulla on merkittävä vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. On arvioitu, että suurin osa ihmisistä viettää noin 90 % ajastaan sisätiloissa, joten on tärkeää, että sisäilma on terveellistä ja puhtauttaan ylläpitävää. Huonolaatuinen sisäilma voi aiheuttaa erilaisia terveysongelmia, kuten hengitysoireita, allergiaoireita, päänsärkyä ja väsymystä.

Hyvä sisäilman laatu edellyttää toimivaa ilmanvaihtojärjestelmää ja riittävää ilmanvaihtoa. Ilmanvaihto toimii suunnitellusti kun likainen ilman poistetaan ja tilalle saadaan riittävästi puhdasta ja ulkoilman pölyistä suodatettua korvausilmaa suunniteltuja reittejä pitkin.

Tehokas ilmanvaihto varmistaa, että sisäilma on riittävän happipitoista ja tarpeeksi raikasta. Siksi onkin tärkeää panostaa sisäilman parantamiseen ja varmistaa, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii optimaalisesti.

Ilmanpuhdistimilla voidaan sisäilmasta lisäksi poistaa epäpuhtauksia, kuten pölyä, epämiellyttäviä hajuja ja kosteutta ja jopa viruksia.

Ilmanvaihdon tarkistaminen ja puhdistus

Ilmanvaihtojärjestelmän säännöllinen tarkistaminen ja puhdistaminen ovat keskeisiä keinoja parantaa sisäilman laatua. Ilmanvaihtokanavat ja -järjestelmät on hyvä puhdistuttaa ammattilaisella 5-7 vuoden välein, jotta mahdolliset epäpuhtauksien kerääntymät pystytään poistamaan. Puhdistustyön yhteydessä teemme myös ilmanvaihdon tarkistuksen, joka tarjoaa tarkempaa tietoa ilmanvaihtojärjestelmän nykytilasta ja mahdollisista korjaustarpeista.

Laajemma kuntotutkimuksen avulla voidaan selvittää esimerkiksi ilmanvaihtokanavien kuntoa, mahdollisia vuotokohtia hormeissa ja ilmanvaihdon toimivuutta. Tämä on erityisen tärkeää, jos kiinteistössä on havaittu tai epäillään ilmanvaihdon poikkeamia tai kiinteistöön on tehty ilmanvaihtoon vaikuttavia tilamuutoksia. Ilmanvaihdon mittaus eli ilmamäärien mittaus on tärkeä prosessi, jonka avulla voidaan varmistaa, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii suunnitellusti. Mittauksen avulla voidaan paikantaa ja korjata ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan vaikuttavia ongelmia ja varmistaa terveellinen sisäilma.

Sisäilman huollon merkitys pitkäaikaisessa terveydessä

Sisäilman parantaminen on tärkeä panostus pitkäaikaiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Huonolaatuinen sisäilma voi vaikuttaa ihmisten jaksamiseen, työtehoon ja sairastumisriskiin. Sen vuoksi sisäilman laadusta ja ilmanvaihtojärjestelmän kunnosta tulee huolehtia säännöllisesti. Ammattilaisten suorittama korvausilmasuodattimien vaihto on suositeltavaa tehdä vähintään kahdesti vuodessa. Samalla hoituu myös ilmanvaihtojärjestelmään liittyvän laitteiston ja ilmanvaihdon tarkistus.

Tärkeää on myös kiinnittää huomiota ilmanvaihtojärjestelmän tasapainottamiseen ja säätöön. Oikea säätö varmistaa, että ilma kiertää tasaisesti ja tarkoituksenmukaisesti, eikä synny ilmanvaihdon aukkoja tai häiriöitä. Säännöllisellä huollolla, puhdistuksella ja kuntotutkimuksella varmistetaan, että sisäilma on terveellistä ja puhtauttaan ylläpitävää pitkällä aikavälillä.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Muut