En smart ventilation anpassar sig till rådande lägen

Traditionellt har ventilationen byggt på antaganden, klocktider och medeltal. Fäktarna har t.ex. programmerats, att växla luften mellan klockan femton och sjutton, trots alla människorna inte vore hemma då. Pyttesmå mängder matos och koldioxid sugs ut tillsammans med varmluften och ersätts med tilluft. I värsta fall är tilluften iskall och uppvärmningen av den öder energi.

I en smart, behovsstyrd ventilation anpassar sig anordningarna noga till rådande situation, vilket har betydande fördelar.

Tack vare smarta behovsstyrda ventilationsfläktar kan tilluften tas in mera kontrollerat.

topair_alypuhallin.

Den trådlösa teknologin, som bygger på sensorer och digitalisering bidrar till att förbättra ventilationen. Fukt, koldioxid eller övriga orenheter som belastar luften upptäcks automatiskt och luftkonditioneringsaggregatet justerar sin effekt efter behovet. Sålunda avtal känslan av drag och bullret till följd av ventilationen minskar och har som följd en avsevärd energibesparing.

I en smart ventilation diskuterar apparaterna sinsemellan och informerar på förhand om eventuella ventilationsstörningar. Sensorerna som mäter ventilationen står i direkt kontakt med Cervis ERP-system vilket gör att hjälp snabbt finns till hands. Servicekallelserna påskyndar reageringen och reparationerna i felsituationer, när montören genast har med sig de nödvändiga reservdelarna.

Genom en kontinuerlig uppföljning av inomhusluften med hjälp av sensorer garanteras, att ventilationen alltid är optimal, energieffektiv och för användaren så angenäm som möjligt.

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuda just för dem avsedda ventilationslösningar och -tjänster. Vi erbjuder en kvalitativ justering och rengöring. Ta kontakt så undersäker vi saken tillsammans och sköter arbetet!

Begär en offert