Expert av ren inomhusluft


Konditionsgranskning
Konsultation

Ren inomhusluft är livsviktig och därför lönar det sig att överlämna säkerställandet av den åt en pålitlig och erfaren expert. Cervis experttjänst står till förfogande från de första metrarna som stöd för reparationsförslagen och budgetplaneringen. Vi besöker objektet, kartlägger ventilationen, beräknar och jämför olika alternativ, räknar ut kostnaderna och föreslår det bästa alternativet för det aktuella objektet.

Planeringsbyråer, byggnadsfirmor, disponenter, myndigheter, fastighetsägare och -operatörer litar på vår experttjänst, framför allt när det gäller planering och budgetering av omfattande saneringsobjekt.

Långvarig praktisk erfarenhet förenad med de nyaste lösningarna

Cervis experter stöder dig både när det gäller saneringsobjekt och överlåtelsen av nya fastigheter eller i samband med mottagargranskningar när det gäller att försäkra sig om kvaliteten. Vår starka sida är de modernaste lösningarna i förening med långvarig praktisk erfarenhet och insikten om lämpligheten av olika alternativ.

I praktiken omfattar vår experttjänst t.ex. kartläggning av ventilationsschakten, konsultation, kostnadsberäkning, bedömning av VS-system och konditionsgranskningar. Åtgärderna kan aktualiseras av många orsaker, bland annat för att systemen föråldras, utrymmen planeras på nytt, rörsaneringar och fasadrenoveringar. Slutresultatet är ett noggrant utlåtande inklusive en rapport över dagsläget, dvs. om systemet motsvarar vad som i dag krävs tekniskt och i praktiken.

Exempel på experttjänsthelheter

  1. Granskning och dokumentering över hur ventilationssystemet fungerar
  2. Utredning över orsakerna
  3. Reparationsförslag och kostnadsberäkning

Case:

Anlitandet av Cervi redan i planeringsskedet ledde till inbesparingar på tiotals tusen euro

När en expert tas med redan i planeringsskedet, är det möjligt att uppnå betydande kostnadsbesparingar. I samband med en linjesanering fanns relining av ventilationssystemet med i den preliminära saneringsplanen. Efter Cervis kartläggning föreslogs som renoveringsalternativ rörläggning av schakten, vilket i det här fallet visade sig vara både smidigare och bättre anpassat för objektet och dessutom kostnadseffektivare. Inbesparingen rörde sig om tiotals tusen euron.

Asiantuntijapalvelut

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuder just för dem lämpliga ventilationslösningar och -tjänster. Ta kontakt så undersöker vi saken och sköter ärendet!

Begär en offert