Kunden i medelpunkt

För oss står kunden alltid i centrum. Våra ventilationsexperter är närvarande och som stöd för dig i de olika faserna av dina projekt – från kostnadsberäkningar till slutrapporter. Cervi erbjuder VA-konsultering inom följande delområden:

 • Kostnadsberäkning
 • Beräkning av VA-system och konditionsundersökning av ventilationssystem
 • Systemets nuläge och motsvarar det dagens krav tekniskt och/eller i praktiken? En bedömning och anledning till en konditionsundersökning kan bl.a. vara:
  • föråldrade system
  • ändringar i utrymmet
  • rörsaneringar
  • fasadreparationer.
 • Utlåtanden och rapporter
cervi_asiantuntijat_jensen_ja_valve.

Rekommendationer och kostnadsberäkningar åt planeringsbyråer

Vi ger ett stort antal rekommendationer och kostnadsberäkningar åt planeringsbyråer om hur det skulle vara skäl att bygga eller förnya ventilationssystem för att de skulle fungera maximalt. På det sättet säkerställer vi tillsammans, att projektet så framgångsrikt som möjligt och kostnadseffektivt kan ros i hamn.

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuder just för dem lämpliga ventilationslösningar och -tjänster. Ta kontakt så undersöker vi saken och sköter ärendet!

Begär en offert