Förorenad inomhusluft?

Misstänker du att det förekommer betydande föroreningar i inomhusluften? Då är det dags att grundligt kartlägga inomhusluftens faktiska situation och orsakerna till dess dåliga kvalitet.

Alltid är det dock inte möjligt att förhindra intrånget av dålig luft eller så är det ytterst besvärligt. Då är den bästa lösningen högst antagligen en för luftrening avsedd apparat. En dylik apparat upprätthåller konstant eller tillfälligt tillgången på frisk luft, t.ex. i samband med en sanering av fastigheten.

Den högtekniska luftreningsapparaten renar inomhusluften till 100 %.

Vi hyr ut, servar och levererar luftrenare. I månadspriset ingår service och byte av filter. Med luftreningsapparaten kan man nästan till 100 procent trygga en hälsosam inomhusluft för dem som utnyttjar fastigheten. Den högteknologiska finska apparaten renar flyktiga orenheter till 100 % och 99,97 % av småpartiklarna.

Luftrenaren är förutom för kontor och bostäder lämplig för mer krävande objekt såsom offentliga byggnader och produktionsfastigheter. Apparaten kopplas till ett konventionellt eluttag och är tack vare sina hjul lätt att flytta från en plats till en annan.

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuder just för dem lämpliga ventilationslösningar och -tjänster. Ta kontakt så undersöker vi saken och sköter ärendet!

Begär en offert