Avtalet är ett enkelt sätt att hålla ventilationen i skick

En välunderhållen fastighet bevarar sitt värde för att inte tala om sin användarbekvämlighet. Invånaren behöver dock inte sköta om servicen av ventilationen, ansvaret för den ligger hos fastighetsägaren och disponenten.

Cervis tillsynsavtal hjälper att bära ansvaret för fastighetens ventilation heltäckande och förutseende så, att säkerställandet av fastighetens längre livscykel och funktion är lätt och bekvämt. Man kan även överlåta oss sköta informationen åt invånarna beträffande servicearbeten. Kort sagt, vi gör vardagen lättare genom att frigöra disponenten som har händerna fulla med att komma ihåg saker, begära offerter och informera.

Tillsyn och själsfrid åt disponenten åt fastighetsägaren och disponenten

En professionell fastighetsskötsel garanterar renare och hälsosammare inomhusluft för dem som använder fastigheten. Dessutom beaktar ett tillsynsavtal eventuella övriga behov som behöver åtgärdas beträffande fastighetens ventilation.

Inom ramen för ett löpande avtal finns digitala tjänster, rapportering och funktionsstyrning ständigt till invånarnas förfogande. Ett tillsynsavtal kan omfatta bl.a.:

  • Filterbyte i tilluftsventilerna (1-2 gånger per år)
  • VÅV-aggregatets filterbyte (2 gånger per år)
  • Ventilationsaggregatens service 1 gång per år
  • Fläktgranskning 1 gång per år
  • Granskning av automatiken (2 gånger per år)
  • Automatalarm
  • Övervakning av inomhusluften med sensorer
  • Rensning av fettkanalerna
  • Rengöring, mätning och justering av ventilationssystemet
Huolenpitosopimukset

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuder just för dem lämpliga ventilationslösningar och -tjänster. Ta kontakt så undersöker vi saken och sköter ärendet!

Begär en offert