Kylning och service av kylapparater

Vi servar, reparerar och övervakar omsorgsfullt och med yrkesskicklighet kall- och kylapparater. Våra kunder inom livsmedelsindustrin och i bostads-, kontors- och affärsfastigheter samt ishallar och isbanor utomhus, behöver inte vara oroliga. Vi säkerställer funktionssäkerheten för dina kylapparater, att kylningen fungerar och du undviker otrevliga överraskningar. Samtidigt sköter vi kylapparaternas lagstadgade läckagegranskningar och eventuella reparationer. Vi kan även fungera som driftsövervakare för tryckapparater.

Det är lätt att samarbeta med oss och vi har beredskap att reagera snabbt även i svåra situationer: vår kyljour är anträffbar 24/7.

Vår verksamhet är tillförlitlig och miljövänlig. I samband med servicen tar vi t.ex.tryggt tillvara de för ozonskiktet skadliga kylmedlen.

Vi är ett av Tukes godkänt kylapparatföretag.

Svettas inte! Kyljouren fungerar 24/7.

Kylning av bostads-, kontors- och affärsfastigheter

Fungerar inte ventilationen? Vi anser att det är onödigt att svettas inomhus.

Vi erbjuder mångsidigt kylning och service av kylapparater i bostads-, kontors- och affärsfastigheter.

Till exempel:

 • sanering av ventilationskylningen, i t.ex. kontor och köpcentra
 • installation av vattenkylare
 • Installation och service av frånluftsvärmepumpar
 • Bostadsrelaterad ventilation t.ex. installation och service av luftvärmepumpar
 • Tillvaratagande av kylmedel t.ex. i samband med rivningsarbeten eller reparationer
 • Lagstadgade läckagegranskningar av kylapparater
 • 24h kyljour
 • Distansövervakning och distansstyrning

Vi gör även konditionsgranskningar av ventilationssystem samt reparations- och ändringsarbeten.

Service av kylapparater för livsmedelsindustrin och logistikfastigheter

Du får en förstklassig service för alla typer av kylapparater inom industrin. De behöver inte veta vilken apparat eller vilken teknik det i ditt fall är frågan om. Vi har ett brett kunnande om olika kylapparater och förmågan att sköta ett projekt från början till slut.

Vi gör service på och reparationer av kylapparater inom livsmedelsindustrin och i krävande logistikfastigheter. Vi är speciellt intresserade av livsmedelindustrins frysutrymmen, grönsaks- och fruktgrossister, bananmogningar samt fabriker för livsmedels- och läskedrycker.

Från oss kan du t.ex. beställa kylapparaters

 • Distansövervakning och -styrning
 • 24h kyljour
 • kylapparaters lagstadgade läckagegranskningar
 • Reparation av ammoniakrör (NH3)
 • Service av kylapparater och -maskinerier samt service av värmepumpar (även ammoniak, NH3)
 • Driftsövervakning av tryckkärl
 • Service och reparation av kompressorer och elmotorer
 • Justeringar och service inom automationen
 • Tillvaratagande av kylmedel t.ex. i samband med rivningsarbeten eller reparationer

Service av kylapparater för ishallar och isbanor utomhus

Cervis starka kunnande beträffande ventilationsarbeten och ventilationens betydelse för isen, garanterar en optimal ventilation med tanke på hela ishallens funktion. Vi underhåller kylapparaterna och -maskinerna samt värmepumparna, även i anläggningar med ammoniak. Vi har en omfattande erfarenhet av kylarbeten på isbanor och i idrottsparker, i t.ex. Esbo, Helsingfors och Vanda.

Genom dessa våra tjänster håller du alltid dina planer i spelbart skick:

 • 24h kyljour
 • Service av kylapparater och -maskinerier samt service av värmepumpar (även anläggningar med ammoniak)
 • kylapparaters lagstadgade läckage granskningar
 • Driftsövervakning av tryckkärl
 • Torkning, justering och sanering av ventilationen
 • Reparation av banslingorna (saltlösning, ammoniakvatten, glykol, freezium)
 • Byte av kylmedel
 • Service och underhåll av konstgjorda gräsmattors system för snösmältning
 • Service och reparation av kompressorer och elmotorer
 • Justeringar och service inom automationen
 • Ändring av rördragning /sanering av kylcontainers

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuda just för dem avsedda ventilationslösningar och -tjänster. Vi erbjuder en kvalitativ justering och rengöring. Ta kontakt så undersäker vi saken tillsammans och sköter arbetet!

Begär en offert