Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti

Cervillä on käytössä luottamuksellinen nimetön ilmoituskanava mahdolliselle yleisen edun vastaiselle toiminnalle (EU-direktiivi 2019/1937). Sillä haluamme varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Ainoastaan valtuuttamamme henkilöt saavat tiedon ilmoituksesta ja käsittelevät niitä. Henkilöllisyytesi ja lähettämäsi tiedot on suojattu ja käsittelemme ilmoituksesi luottamuksellisesti ilmoittajien suojelua koskevan direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Ilmoittajalle annetaan vastaanottokuittaus seitsemän päivän ja palaute kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Voit lukea tietojen käsittelystä lisää Whistleblowing- ilmoituskanavan tietosuojaselosteesta.

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Ilmoituksen voi tehdä henkilö, joka on työnsä puolesta yhteydessä Cerviin. Hän voi olla esimerkiksi nykyinen tai entinen työntekijä, työnhakija, itsenäinen ammatinharjoittaja, osakkeenomistaja, vapaaehtoistyöntekijä, palkaton harjoittelija tai henkilö, joka työskentelee toimeksisaajien, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien valvonnassa tai niiden johdolla.

Ilmoitusten aiheet

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on se, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että ilmoitettu tieto piti paikkansa ilmoittamishetkellä ja että ilmoitus kuuluu johonkin seuraavista EU:n Whistleblowing-direktiivin kattamiin aloihin:

  • julkiset hankinnat
  • rahoituspalvelut, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen ehkäisy
  • tuoteturvallisuus
  • liikenneturvallisuus
  • ympäristönsuojelu
  • ydinturvallisuus
  • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi
  • kansanterveys
  • kuluttajansuoja
  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Kun ilmoitus koskee näitä aloja, ilmoittaja saa direktiivin mukaisen ilmoittajan suojan. Kanavaan eivät kuulu esimerkiksi Cervin asiakasreklamaatiot.

Ohjeet ilmoituksen tekemiseen