Pidä huolta itsestäsi, pidä huolta kaveristasi

Käynnistimme Cervissä Pidä huolta-hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin tähtäävät toimet näkyväksi konkreettisilla teoilla. Pidämme huolta paitsi itsestämme myös työkaverista positiivisen puuttumisen keinoin, esimerkiksi ohjaamalla turvallisiin työtapoihin. Kyseessä on pitkäaikainen hanke, joka on jatkossa osa Cervin toimintatapaa.

Pidä huolta-hanke käynnistettiin Cervin työsuojelutoimikunnan ja johtoryhmän toimesta yhteistyössä Aavan työterveyshuollon, työtapaturmavakuutusyhtiö Fennian ja työeläkevakuutusyhtiön Veritaksen kanssa. Konkreettisina tavoitteina haluamme ennaltaehkäistä pitkiä työkyvyttömyyksiä, vähentää työtapaturmia ja rohkaista jokaista puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin näiden estämiseksi.

”Yrityskulttuurin kehittäminen on hidas prosessi mutta Cervi osoittaa toiminnallaan, että kulttuuri muodostuu pienistä muutoksista arjessa. Jokaisen työntekijän teoilla on siis merkitystä. Työeläkeyhtiön näkökulmasta on ilo nähdä, kun työnantaja rohkeasti kehittää työturvallisuuttaan ja työhyvinvointia työpaikalla. Tässä voittavat kaikki, mutta erityisesti se työnantajan tärkein resurssi – työntekijä ”, sanoo Johan Treuthardt Veritas Eläkevakuutuksen työkykyasiantuntija.

Cervillä on käytössä laaja valikoima työhyvinvointia edistäviä etuja kuten yksityisen työterveyshuollon työfysioterapeutin palvelut ja sähköinen liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu, millä voi maksaa vaikkapa hierontaa tai hammaslääkärin maksuja. Pidä huolta-hankkeella haluamme rohkaista kaikkia puuttumaan mahdollisiin puutteisiin työturvallisuudessa ja välittämään työkaveristaan. Lisää hyviä käytäntöjä otamme toimintaamme Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa-foorumista

”Työfyssarin käyttö oli hyvä ottaa laajemmin käyttöön, suuri osa tuki- ja liikuntaelinsairauksista on ennaltaehkäistävissä, jos asiaan tartutaan tarpeeksi ajoissa”, kertoo Aavan työfysioterapeutti Karita Tallgren.”Kiitos, että saadaan olla mukana, hanke on myös työterveyshuollon kannalta tärkeä”, kiittelee työterveyslääkäri Ilkka Hirvonen Aavasta.

”Työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin panostaminen vaatii jatkuvaa työstämistä ja arjen tekoja. Cervissä on tehty paljon tämän eteen, mutta tämäkin osoittaa, että aina voidaan yhdessä tehdä vielä paremmin ”, jatkaa Treuthardt.

Yksi Cervin arvoista on suoraselkäisyys ja se jo rohkaisee puuttumaan.

YouTube player

Tärkeimpiä viestejämme on ’Pidä huolta itsestäsi, pidä huolta kaveristasi’.

Yksi tärkeimpiä keinojamme on varhaisen tuen -malli, missä valjastetaan kaikki mahdolliset keinot ja resurssit työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin niistä muodostuu pitkiä työkyvyttömyyksiä. Tästä nousi idea nostaa tietoisuutta kaikista muistakin mahdollisuuksista.

Yksi Cervin arvoista on suoraselkäisyys ja se jo rohkaisee puuttumaan.  Tietotaitoa ja osaamista henkilökunnallamme on valtavasti. Varhainen välittäminen ei ole vain työnantajan vastuulla, vaan jokaisen vastuulla.

”Puuttuminen sekä varsinkin vääryyksistä ilmoittaminen on aina vaikeaa. Mutta ei puuttumisen perimmäinen tarkoituskaan ole olla helppoa, vaan sitä, että työpaikalla saa tehdä töitä mielekkäästi ja turvallisesti”, sanoo Treuthardt.

Työturvallisuustehtävät kuuluvat meidän kaikkien rooleihin.  Cervin Huippujengin toiminta perustuu siihen, että toista autetaan ja neuvotaan. Mestari-oppipoika mallia noudatetaan ja uskalletaan puuttua, jos nähdään, että kaverin työssä on vääriä työtapoja tai jotain muuta, joka altistaa tapaturmille.  

Työ turvallisuuden eteen on jatkuvaa ja kaikille yhteistä

Seuraamme työsuojelutoimikunnassa tapaturmia ja tapaturmataajuutta. Jokaisesta tapaturmasta tehdään erillinen selvitys ja raportti, joka jaetaan koko henkilökunnalle. Näin varmistetaan, että tieto kulkee ja opitaan tapahtuneesta. Selvitämme myös, onko työskentelytapoja tai ohjeistuksia syytä muuttaa. Mietimme jo ennakkoon keinoja, miten tapaturmia voitaisiin ehkäistä. Tuntuu tyhmältä sanoa pelkästään -olkaa varovaisia.

”Cervin arvot tuntien tämä osoittaa miten aidosti eletään arvojen mukaan, ei sananhelinää vaan jatkuvaa työstämistä miten kaikki cerviläiset pääsisivät työpäivän jälkeen aina kotiin turvallisesti ”, kiittelee Treuthardt.

Cerviläisten työt tapahtuvat paljon katoilla ja korkeissa paikoissa. Usein vaikeuksia tulee etenkin valjaiden kiinnitysmahdollisuuksissa. Haastammekin kiinteistönomistajat ja taloyhtiöiden hallitukset mukaan hankkeeseen ja tarkastamaan ja huoltamaan säännöllisesti kattoturvallisuustuotteensa.

Lue myös artikkeli: Nolla tapaturmaa ja lisää työnhyvinvointia: Cervi liittyi osaksi Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumia.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Töissä Cervillä Uutinen

Uutisvirta

31.5.2024

Cervi ostaa Keski-Uudenmaan Ilmastointi Oy:n – Laajennamme palvelutarjontaamme ja vahvistamme yhdessä asemaamme olosuhdetekniikan johtavana yhtiönä.

Cervi on ostanut Keski-Uudenmaan Ilmastointi Oy:n koko osakekannan. Tämä strateginen yritysosto tukee Cervin kasvutavoitteita ja laajentaa palvelutarjontaa entisestään Uudenmaan alueella. Yritykset jatkavat toimintaansa omina yhtiöinään ja omilla brändeillään, tarjoten asiakkaille yhdessä laajemman valikoiman energiatehokkaita jäähdytys-, lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuja.

14.5.2024

Cervi on mukana laajassa ja monitieteisessä Giant-projektissa

Cervi on mukana laajassa ja monitieteisessä Giant-projektissa, joka keskittyy sisäilman aerosolien moninaisuuteen ja ulkoilman vaikutuksiin. Uusi co-innovation-projekti GIANT käynnistyy yhteistyössä suomalaisten ilmanlaatututkijoiden, alan edelläkävijäyritysten sekä kuntien ja kaupunkien kanssa. Projekti keskittyy sisätilojen aerosoli-ilmiöiden tutkimiseen, WHO:n uusimpien ilmanlaatusuositusten mukauttamiseen käytäntöihin ja suomalaisen korkeatasoisen teknologian markkinoiden edistämiseen. Kolmivuotinen projekti on osittain Business Finlandin rahoittama. GIANT:n kokonaisbudjetti on […]

25.4.2024

Arvostamme asiakkaitamme ja haluamme kuulla heitä

Asiakaspalautteiden merkitys liiketoiminnassa on korvaamaton. Ne eivät ainoastaan anna meille arvokasta tietoa siitä, miten voimme parantaa palveluitamme ja tuotteitamme, vaan myös osoittavat asiakkaidemme luottamuksen ja sitoutumisen merkityksen. Cervin sitoutuminen asiakastyytyväisyyteen ja avoimeen kommunikaatioon heijastuu kaikessa toiminnassamme. Me myös aktiivisesti mittaamme tätä.