Talotekniikka muuttuu olosuhdetekniikaksi, jonka keskiössä on ihminen

Cervin uusi Ilmatilavalvomo mahdollistaa tarpeenmukaisen huollon ja vikojen ennakoinnin. Sen avulla parannamme sisäilmaolosuhteita ja pienennämme kiinteistöjen hiilijalanjälkeä. Talotekniikka muuttuu näin olosuhdetekniikaksi, josta hyötyvät kaikki.

Me Cervissä seuraamme tarkasti talotekniikka-alan murrosta ja olemme osaltamme myös muutamassa alaa. Hyödynnämme tutkimuksia, teemme omia tutkimuksia ja paljon yhteistyötä edelläkävijäkumppaneiden kanssa selvittääksemme mahdollisuuksia parantaa toimintatapoja asiakkaittemme eduksi. Viimeisimpänä yhteistyö Aalto-yliopiston ja Uumajan yliopiston kanssa tekoälytutkimuksessa sisäilman laadun kehittämiseksi.

Olimme mukana tuomassa markkinoille älykkään, tarpeenmukaisen ilmanvaihdon. Tällä hetkellä kehitämme tarpeenmukaista huoltoa, joka on seuraava kehitysaskel parantaa sisäilmaolosuhteita ja asiakkaittemme palvelukokemusta.

Cervin Ilmatilavalvomo on vaivatonta olosuhdetekniikkaa

Cervin Ilmatilavalvomo on uusin palvelumme, jolla varmistetaan kiinteistön ilmanvaihdon toiminta ja mahdollistetaan kiinteistöjen ilmanvaihtolaitekannan hallinta laiteriippumattomasti ja reaaliaikaisena. Sen avulla näemme puhaltimien tilan ja voimme tarvittaessa tulla tekemään säätöä tai korjausta jo ennen kuin kiinteistön käyttäjät vielä edes havaitsevat ongelmaa.

Kun kiinteistön ilmanvaihtolaitteisiin on kytketty antureita, saamme tietoa

  • ilmanvaihdon toiminnasta ja vikatilanteista
  • kiinteistön ilmanvaihdon olosuhteista

Näin kiinteistön omistaja, käyttäjät sekä isännöitsijä voivat olla huoletta mahdollisten poikkeaminen tai vikojen osalta. Huoltotiimimme hoitaa sellaiset kuntoon ennakoiden, ennen kuin niistä aiheutuu ongelmia.

YouTube player

Cervin Ilmatilavalvomolla parannetaan sisäilmaolosuhteita, lisätään asumisviihtyvyyttä sekä pienennetään energiahukkaa, hiilijalanjälkeä ja säästetään

Cervin Ilmatilavalvomo seuraa ilmanvaihdon olosuhteita ja kertoo koneellisen ilmanvaihdon toimintakyvyn. Anturityypin mukaan voimme seurata esim. ilmamäärää, lämpötilaa, paine-eroa, ilmankosteutta, hiilidioksidia ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC-päästöt). Näiden avulla näemme ilmanvaihdon ajantasaisen tilan ja kiinteistön osakkaat ja omistajat voivat varmistua ilmanvaihdon olosuhteista. Esimerkiksi:

  • Ylipaineinen huoneisto työntää ilmaa vääristä paikoista ulos, jolloin lämmin ja kostea sisäilma tiivistyy rakenteisiin ja kiinteistö altistuu mikrobien kehittymiselle. Alipaineinen tila taas saattaa ottaa korvausilman väärien, epäterveellisten reittien kautta, mikä heikentää sisäilmanlaatua.
  • Liiat hiilidioksidi ja VOC-päästöt taas osoittavat, vaihtuuko ilma riittävästi suhteessa kiinteistön käyttäjämääriin. Korkea hiilidioksiditaso kertoo ilmanvaihdon ja korvausilman riittämättömyydestä, josta aiheutuu erilaista oireilua esim. väsymystä käyttäjille.
  • Lämpötilan osalta mittaamme huoneistoista poistuvan ilman lämpötilaa ja näemme, puhalletaanko talossa turhaan lämmintä ilmaa harakoille. Mikäli ilmanvaihto toimii liian suurella teholla, hukataan energiaa.

Cervin Ilmatilavalvomo on vaivatonta olosuhdetekniikkaa, jolla parannetaan sisäilmaolosuhteita ja lisätään asumisviihtyvyyttä sekä pienennetään energiahukkaa, hiilijalanjälkeä ja säästetään. Siitä saadut tiedot toimivat paitsi tarpeenmukaisen huollon apuna, niin myös päätöksenteon perusteena ilmanvaihdon huollon tai korjaustarpeen osalta.

Talotekniikka muuttuu olosuhdetekniikaksi, jonka keskiössä on ihminen.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Energiansäästö Modernisointi

Uutisvirta

25.4.2023

Painovoimainen ilmanvaihto on villi länsi

Kantakaupunkien kalleimmissa neliöissä asuvien sisäilma on yleisesti maan huonointa – määräysten puolesta painovoimaista ilmanvaihtoa ei säädellä tai valvota Etenkin kantakaupungissa valtaosa kiinteistöistä on rakennettu 1900-luvun alkupuolella tai ennen sitä. Pääsääntöisesti niissä on edelleen sen aikainen, eli painovoimainen ilmanvaihto. Nykykäsitysten mukaan painovoimaista ilmanvaihtoa ei oikeastaan edes pidetä ilmanvaihtona, sillä sen toimivuus vaihtelee huomattavasti esimerkiksi kiinteistön kunnon, […]

14.3.2023

Ovatko kiinteistöt jo myöhästymässä ilmasto- ja energiatavoitteista? Jääkö säästöt saavuttamatta?

Kiinteistöjen vaikutus ilmastonmuutokseen on merkittävä: arviolta kolmannes globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy rakennusalalla. Nyt alkaa olla viimeisiä aikoja hyvittää kiinteistöistä aiheutuvia ilmastosyntejä ja samalla säästää energiaa. Ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutus sään ääri-ilmiöiden yleistymiseen aiheuttavat suurta rasitusta kiinteistöjen rakenteille ja sisäolosuhteille. Yksi tuntuvimmista muutoksista ovat Suomessakin lisääntyvät hellejaksot, jotka vaikeuttavat rakennusten sisälämpötilojen hallintaa. Rakenteiden lisäksi ilmanvaihto ja […]

7.10.2022

Arvotalon asukkaille raikkaampaa sisäilmaa ilmanvaihtoremontilla

Vanhat painovoimaiset talot ovat aina erilaisia ja ne vaativat asiantuntevaa huomiota. Kun korjausurakkan suunnittelu ja toteutus saadaan toimimaan saumattomasti, painovoimainenkin rakennus saadaan täyttämään tämän päivän vaatimukset.

Bureau veritas

bureau veritas