Beställ sotning av rökkanalerna med denna blankett

Om du vill ha en offert om rensning av ventilationskanalerna, lämna dina kontaktuppgifer här.

    Vi använder de uppgifter vi erhållit genom blanketten för erbjudande och leverans av våra tjänster. För ytterligare information se Cervis registerbeskrivning »    Vår sotare kontaktar dig och kommer överens om tidpunkt.

    Vi fakturerar sotningen i efterskott. Grundavgiften varierar per kommun. I Helsingfor är den 58,30 e. som omfattar t.ex. sotning av1-2 normala eldstäder. Sotaren bekräftar priset på plats.

    Bureau veritas

    bureau veritas