Beställ sotning av rökkanalerna med denna blankett

Om du vill ha en offert om rensning av ventilationskanalerna, lämna dina kontaktuppgifer här.

  Vi använder de uppgifter vi erhållit genom blanketten för erbjudande och leverans av våra tjänster. För ytterligare information se Cervis registerbeskrivning »  Vår sotare kontaktar dig och kommer överens om tidpunkt.

  Vi fakturerar sotningen i efterskott. Grundavgiften varierar per kommun. I Nyland är den 64,20 e. som omfattar t.ex. sotning av 1-2 normala eldstäder. Sotaren bekräftar priset på plats.

  2022 Prislistor för sotningtjänster

  Bureau veritas

  bureau veritas