Byggnaders energiförbrukning är den största enskilda förorsakaren av klimatförändringen och även Finland har kraftigt förbundit sig att förbättra byggnadernas energieffektivitet. Energisparingen som uppnåtts genom smart ventilation spelar en allt större roll med tanke på såväl klimatförändringen som kostnadssparandet. Rätt användning av ventilationen och dess service kan minska 5-15 procent av husbolagets uppvärmningskostnader och 2,5 procent av fastighetens elförbrukning, vilket innebär tusentals euron i inbesparing.

Varje fastighet utgör sin egen enhet som behöver den för sig lämpligaste ventilationslösningen. Cervi erbjuder de mest innovativa lösningarna genom vilka man uppnår en betydande besparing redan genom små åtgärder. Som föregångare inom branschen tillgodogör vi oss i hög grad digitalisering och IoT-teknologi för luftsensorering, värmeåtervinning och energibesparing.

Fastighetsinvesterare och -ägare, företag inom fastighetsledning och institutionella investerare runt om i Finland förlitar sig på våra lösningar som tar sikte på energibesparing. Tillsammans med fastighetsadministrationen och disponenterna finner vi alltid de för objekten bästa lösningarna.

Energieffektivitet sparar pengar

Hela 40 procent av uppvärmningsenergin försvinner med frånluften. Ett fungerande ventilationssystem är energieffektivare, varför det lönar sig att kontrollera anordningarna och underhålla dem regelbundet.

Energieffektivitet i fastigheter lönar sig och varje åtgärd har betydelse. T.ex. så här:

  • Service och granskning av ventilationen 2,5 % inbesparing = 1 000 – 2 500 €
  • Smart fläkt 12 – 18 % inbesparing = 12 000 – 18 000 €
  • VÅV inbesparingar 60 000 – 70 000 €

Sparexemplen är beräknade per år för ca 100 000 euros energiförbrukning.

En förbättring av ventilationen genom att tillgodogöra sig digitaliseringen medför inbesparingar i energiförbrukningen

Cervis målsättning är alltid säkerställandet av ett drägligt inomhusklimat i fastigheterna samt inbesparing av både energi och pengar. Därför utnyttjar vi bl.a. IoT-teknologi och automation vid produktionen av behovsstyrd ventilation och -service. Vår verksamhet är transparent för kunderna tack vare teknologin och rapporterna och uppföljningen finns tillgänglig även för kunderna.

Affärer och kontor samt logistikfaciliteter erbjuds energibesparing genom nya kondensorfläktar

I affärs-, kontors- och logistikfaciliteter behövs ofta kylning. Kondensorerna utgör en väsentlig del av en fastighets kylsystem och den energimängd de kräver är ofta betydande.

Därför är det möjligt att genom enkla åtgärder, som t.ex. att byta ut fläktarna i kondensorerna, spara en hel del energi. Moderna energisnåla fläktar är dessutom tystgående. Ett utbyte av kondensorfläktarna hämtar en klar inbesparing t.o.m. redan efter två år.

En energieffektiv ventilation är en trivselfaktor och en klimatåtgärd

En människas rörelser och vanor förändras konstant, vilket borde uppmärksammas även vid planeringen av ventilationslösningar. En smart ventilation som uppnås genom behovsstyrd ventilation innehär, att man beaktar förändrade förhållanden och behov vid effekten av ventilationen i hem, kontor och offentliga utrymmen. En modernisering av ventilationen uppdaterar även i äldre objekt ventilationen till dagens nivå samtidigt som den utgör en betydande trivselfaktor.

Cervin energiansäästöratkaisut ilmanvaihtoon

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuder just för dem lämpliga ventilationslösningar och -tjänster. Ta kontakt så undersöker vi saken och sköter ärendet!

Ta kontakt