Tätning av schakt med stenkompositstrumpa

Vid en traditionell relining expanderar man med hjälp av vattenånga på schaktväggarna en brandsäker förimpregnerad strumpa av stenkomposit som formar sig efter det gamla schaktets yta och form. Sålunda minskar inte rörets dimension, dvs. diameter, i nämnvärd omfattning. Den starka kompositstrumpan är mycket tät och slät, vilket inverkar positivt på schaktets dragegenskaper och stärker strukturen inifrån.

sukitus.

Tätning av schaktet snabbt och luktfritt med hjälp av en elastisk kevlarstrumpa

En ny och luktfri metod är relining som med tryckluft blåses in i kanalsystemet. Strumpan som innehåller kevlar, behandlas inifrån med ett bindemedel, varefter den blåses in i ventilationskanalen med hjälp av ett matarverktyg.

I denna nya metod vänds strumpan avig, varvid den med massa fyllda strumpan tack vare tryckluften limmar sig fast i kanalväggarna och ytbelägger dem inifrån. Den elastiska strumpan anpassar sig till ojämnheter och t.o.m. mindre hinder i kanalytan.

Det mest positiva är, att skarpa krökar på hela 90 grader eller horisontala kanaler inte utgör hinder för en relining. Utöver möjliga hinder anpassar strumpan sig till förändringar i schaktets storlek (diameter) och form (från rund till kantig och vice versa). Det är dock alltid skäl att rensa schaktet innan en sanering.

Kevlarstrumpan är ett enkelt alternativ för invånaren

Förberedelserna för relining är ringa. I bostäderna räcker det med att man skyddar ventilöppningarna. Dessutom ska ventilationskanalerna rensas och torkas för att man på förhand kan bilda sig en uppfattning om schaktets form och eventuella hinder i det. I allmänhet bör man reservera omkring en halv dag för startförberedelserna. Den egentliga reliningen, som omfattar ytbeläggningen av strumpan och dess applicering i kanal går på t.o.m. en timme. På en dag kan man alltså beroende på objektet klara av relingning av 3 – 4 kanaler.

En inblåsbar relining av en ventilationskanal är både luktfri och snabb och den kräver inte några ingrepp i konstruktionerna. Den kan göras som en egen entreprenad i bebodda fastigheter, eftersom arbetet är renligt och okomplicerat även för invånaren. När strumpan är på plats, räcker det med att man med en mattkniv öppnar hål för ventilerna och monterar dem på sina platser. Metoden kräver sällan andra åtgärder, som t.ex. separata tätningar.

En relining som sker med hjälp av tryckluft är lämplig för ytbehandling av schakt av både byggmaterial och plåt, så det finns ett betydande stort antal potentiella objekt. Metoden är speciellt lämplig för objekt med självdrags, dvs. Naturlig ventilation, vilka för tillfället byggs och saneras i stora mängder.

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuder just för dem lämpliga ventilationslösningar och -tjänster. Ta kontakt så undersöker vi saken och sköter ärendet!

Begär en offert