Schaktkartläggning som planeringsgrund

En kartläggning av schakten kan vara nödvändig när man behöver information om schaktens nuläge, t.ex. innan reparationsåtgärder av schaktkanalerna. Genom en dylik kartläggning klarläggs grundligt hur schakten löper, deras form, skick och eventuella avvikelser.

Våra experter gör kartläggningarna och uppskattar schaktens kondition som grund för schakt- renoveringen. Dessa åtgärder visar var schakten löper och om de räcker till samt deras längd, dimensioner och täthet.

I synnerhet när det gäller äldre objekt finns det ofta ett behov av att klargöra hur schakten fysiskt löper i konstruktionerna. Samtidigt gör man ofta en konditionsgranskning och kontrollerar om det eventuellt finns några främmande system eller sådana förändringar som påverkar ventilationen eller eldstädernas funktion. Dessutom fotograferas schakten och dokumenteras omsorgsfullt.

cervi_hormien_kuntokartoitusta.

Schaktfotografering för noggrannare information

En grundlig schaktfotografering förutsätter ofta även en fotografering av schakten. Med Cervis kamerautrustning får man detaljerade bilder inifrån kanalerna på basen av vilka man kan göra okulära uppskattningar om schaktens skick och övriga egenskaper.

För en fotografering av schaktsystemet behövs i allmänhet såväl en robotkamera och en kamera för fotografering av de vertikala schakten, vilka vardera har sina egna användningsändamål.

Vertikalschaktkameran finns i ändan av en böjlig, hållbar glasfiberstav och den kan skjutas in i schaktet nerifrån eller sänkas ner uppifrån.

Robotkameran är en fjärrstyrd kamera med vilken man även kan fotografera och undersöka schaktens horisontala delar. Med denna fjärrstyrda robotkamera kan man även ytbelägga kanalen, bespruta den med t.ex. desinficeringsmedel och borsta den.

På basen av de erhållna uppgifterna från schaktkartläggningen sammanställs ett förslag av de reparationslösningar som bäst betjänar ifråga varande objekt.

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuder just för dem lämpliga ventilationslösningar och -tjänster. Ta kontakt så undersöker vi saken och sköter ärendet!

Begär en offert