Fastighetsägaren och disponenten har en krävande roll, men samtidigt en möjlighet att vara på hjältarnas sida i slaget om klimatkampen. En ventilationssanering och -modernisering höjer besparingarna till en ny nivå, samtidigt som energieffektiviteten förbättras. En ventilationssanering är samtidigt en energisanering.

Som ansvarsfull aktör erbjuder Cervi de nyaste och energieffektivaste metoderna för att öka trivseln för invånarna såväl hemma som på arbetsplatserna. Vårt gemensamma mål är att förlänga fastighetens livscykel och samtidigt beakta kraven för en hållbar utveckling. En ventilationssanering är en åtgärd för egen del och för miljön!

En ventilationssanering innebär besparingar

En ventilationssanering höjer hustekniken till dagens läge, vilket innebär besparingar. Bl.a. linjesaneringarna är en betydande investering för husbolagen och en möjlighet till modernisering. Redan enbart bytet av ventilationsaggregat förlänger fastighetens livscykel och lönsamhet.

Det lönar sig alltid att gå in för en sanering av ventilationen tillsammans med en tillförlitlig och yrkesmässig aktör. I samarbete med husbolag, disponenter, representanter för lokaliteter, byggnadsföretag och planeringsbyråer utför vi redan modernisering av ventilationen i tusentals finländska fastigheter.

Ansvarighet beträffande en fastighets ventilation är värd ditt pris! Några goda orsaker att satsa på en ventilationsmodernisering

 • Boendetrivseln förbättras
 • Disponentens onödiga arbeten minskar
 • Invånarna tackar
 • Miljön tackar
 • Pengar sparas
 • Energi sparas
 • Mindre ohälsa till följd av inomhusklimatet

Begär en offert och beställ av oss en kvalitativ och mdern ventilationssanering!

En modernisering och förbättring av ventilationen alltid som en del av husbolagets övriga reparationer

Öppnandet av ventilationskanalerna som en separat reparation är dyrt. Bäst skulle det vara att sätta hela saneringen i skick på en gång. För husbolaget är en modernisering av ventilationen i samband med en linjesanering oftast den vettigaste lösningen.

Ventilationen kan dock även senare sättas i skick genom en separat, egen entreprenad. Inga kanaler behöver nödvändigtvis öppnas, om man tyr sig till moderna metoder. Då är omaket för invånarna för saneringen av ventilationskanalerna över på några få dagar i stället för veckor.

Av Cervi får du ett förslag för det bästa sättet för sanering och en budget, varefter saken kan diskuteras i husbolaget. Kartläggningen och resultaten av täthetstestet och förslagen till saneringsmetod inklusive budgeten kan behandlas i husbolagets styrelse eller så för disponenten resultaten till bolagsstämman för godkännande. Husbolagets VA-system kan även bifogas till Cervis uppföljningstjänst. I det fallet kan eventuella problem upptäckas och korrigeras omedelbart, innan frågan ställer till besvär för invånarna.

Det lönar sig att utföra energisaneringen av ventilationen samtidigt för hela huset. Då kan man på en gång justera trycket och få inomhusklimatet i balans.

Det är skäl att förbättra ventilationen om

 • luften verkar stillastående
 • luften ör unken och varm
 • det är dragigt och svalt i hemmet
 • luften viner vid ytterdörren det drar från brevluckan
 • det uppstår mögelfläckar i våtutrymmenas tak
 • ljudet från ventilationsaggregaten är störande högt

En energieffektiv ventilation förutsätter ett sunt hus

Energibesparing och effektiv ventilation kan låta som en besvärlig ekvation, men så är inte fallet. Moderna ventilationssystem är i sig själva energisnålare och styr effektivare ventilationsbalansen i fastigheten. En effektiv ventilation förutsätter dock ett sunt hus. Problem kan förekomma framför allt i fastigheter från 1960-, -70 och -80-talen, vilkas skick beträffande ventilationskanalerna och en tillräcklig tillgång på frisk luft är värda en speciell uppmärksamhet.

Ilmanvaihtoremontti eli ilmanvaihdon remontointi ja modernisointi

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuder just för dem lämpliga ventilationslösningar och -tjänster. Ta kontakt så undersöker vi saken och sköter ärendet!

Begär en offert