Varför är rensningen av ventilationskanalerna och underhållet av dem viktigt?

Ventilationen borde skötas så samma sätt som en ansvarsfull bilägare sköter sin bil. Han besiktar och servar den regelbundet. En regelbundet gjord ventilationsservice fungerar som planerat och eventuella fel och brister upptäcks i tid. På det sättet uppnås bästa möjliga inomhusluftkvalitet.

Vid behov kan vi på Cervi överta hela ansvaret för underhållet av systemet. Då ingår vi ett serviceavtal vars innehåll alltid bygger på en överenskommelse med respektive kund. Vi ser till att servicen görs vid rätt tidpunkt och möjliga fel åtgärdas samt att fastighetsanvändaren får besked om kommande åtgärder i god tid. En utförlig rapport om alla serviceåtgärder sänds per e-post åt kunden.

Ventilationskanaler rensas ofta med 7 – 10 års mellanrum. I själva verket fungerar ventilationen då med endast 50 – 60 procents effekt, eftersom servicen av ventilationen och luftkonditioneringen har gjorts alltför sällan. Ju enklare ventilationssystemet är, desto säkrare fungerar det ofta.

Ventilationsaggregatens larmsystem meddelar när det är dags för service och rengöring – eller om någon del av ventilationen eller aggregatet inte fungerar.

En utmaning för aggregattillverkarna i framtiden är utvecklingen av systemen i en allt mera teknisk riktning. Ju mer tekniskt ett system är, desto noggrannare bör det servas. Redan idag borde man för inomhusklimatsystemen övergå till service efter behov och inte efter kalender. Hela systemet kräver dock inte nödvändigtvis alltid rengöring. Ibland räcker det med att en viss del rengörs, dvs. behovsstyrd service. På samma sätt byter man ju t.ex. endast oljan i en bilmotor.

Läs mera om rengöring, mätning och justering av ventilationen.

Är det dags för ventilationsservice?

Om det i er fastighet har upptäckts följande problem, är det dags att beställa ventilationsservice:

 • Det är unket i er bostad – luften cirkulerar inte
 • Röklukt tränger in i bostaden, tobaksrök eller andra odörer
 • Kall luft tränger in i bostaden
 • I bostaden känns drag från fönstren, ventilerna, dörrarna, brevluckan eller genom konstruktionerna
 • ytterdörren är svår att öppna – vid öppnande kan höras ett vinande ljud
 • I bostaden hörs mekaniska ljud i ventilationskanalerna – eller inget ljud alls hörs, inte ens ett sus
 • Ventilationskanalerna har tapetserats över och mynningen har täppts till – kanalerna borde öppnas
 • ventiler saknas helt eller så är de i olag
 • Ingen luft kommer in från friskluftsintaget, eller så behövs hjälp med filterbyte
 • Smuts har samlats kring ventilerna

Allt behöver man naturligtvis inte veta eller kunna. Vi står även behändigt till tjänst med konsulteringstjänster angående ventilationssystem.

Cervis service inom ventilationen omfattar bl.a.

 • förnyande av ventilationsfläktar
 • service av ventilationsfläktar
 • service av kylaggregat
 • årsserviceavtal
 • filter och filterbyten
 • videofotografering av ventilationssystem
 • kullagerarbeten
 • tätningstest- och automationsarbeten
 • service av kylaggregat
 • reservdels- och tillbehörsförsäljning

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuda just för dem avsedda ventilationslösningar och -tjänster. Vi erbjuder en kvalitativ justering och rengöring. Ta kontakt så undersäker vi saken tillsammans och sköter arbetet!

Begär en offert