VÅV, värmeåtervinning minskar uppvärmningsbehovet

En på rätt sett gjord värmeåtervinning av ventilationen för med sig besparingar eftersom upp till 80 – 90% av värmen kan tas till vara och fastighetens uppvärmningsbehov minskar i motsvarande grad.

I praktiken betyder värmeåtervinning (VÅV) det, att man tillgodogör sig värmen från spilluften som blåses ut från byggnaden eller bostaden. Värmeenergin kan tas till vara med hjälp av en koncentrator såsom luft, vatten eller glykol och överföra den dit värmen behövs, direkt på ort och ställe eller smidigt till t.o.m. mera avlägsna objekt.

VÅV ökar boendetrivseln

Värmeåtervinningen sparar värmekostnader och ökar samtidigt trivseln: inomhusluften är frisk framför allt jämnvarm! VÅV kan tillämpas iför hem och arbetsplatser t.ex. i samband med en ventilationssanering. Man kan även uppdatera och optimera befintliga system.

Via oss står marknadens mest kvalitativa anordningar till kundernas förfogande och vi arbetar även själv aktivt tillsammans med tillverkarna.

Vi arbetar för ett hälsosamt boende och liv. En kvalitativ inomhusluft utgör en av hönstenarna i vår verksamhet. Vi kan även erbjuda rengöring av ventilationen och sotning.

Kontakta en expert

Cervis experter är beredda att hjälpa dig att välja den lämpligaste värmeåtervinningslösningen för just ditt behov! Tag kontakt med blanketten så kontaktar vi dig.

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuder just för dem lämpliga ventilationslösningar och -tjänster. Ta kontakt så undersöker vi saken och sköter ärendet!

Begär en offert