GDPR (EU:s dataskyddsförordning) informationsbeskrivning

För hantering av personuppgifter i Cervis kundregister svarar

Cervi Talotekniikka Oy (FO-nummer: 2607385-7)
Lampvägen 4
00750 Helsingfors

Ansvarsperson för informationsskyddet: Karl Jensen

Ändamål och rättsgrund för hantering av pesonuppgifter

I Cervis kundregister upprätthålls uppgifter om företag som är Cervis kunder eller potentiella kunder eller personer vilka har levererat sina kontaktuppgifter åt Cervi av någon annan orsak. I systemet upprätthålls utöver företagsuppgifterna uppgifter om företagens kontaktpersoner samt om privatpersoner om de har kundkontakt med Cervi eller är anställda vid Cervi eller är arbetssökande.

Hurudana personuppgifter insamlas och hanteras?

Cervis kundregister innehåller följande uppgifter om Cervis kundföretags kontaktpersoner och yrkesutövare samt potentiella kunder:

 • kontaktpersonens identifiering/kundnummer
 • för- och släktnamn
 • uppgift och/eller ställning i företaget
 • företagets namn och FO-nummer
 • företagets adress
 • hemadress om privatkund
 • sotning e.dyl egnahemshus
 • telefon
 • e-postadress
 • uppgifter i anslutning till köp av tjänster
 • eventuella intressen

För personal och rekrytering dessutom (Mepco):

 • socialsignum
 • hemadress
 • nära anhörig och telefonnummer
 • telefonnummer, e-postadress
 • löneuppgifter
 • skattenummer
 • utbildning/kunnande
 • ansökningar (rekrytering)

Användningsändamål och behandlingsmotiv

Kunder

 • kontakt i anslutning till uppdrag
 • fakturering
 • information
 • marknadsföring såsom nyhetsbrev, inbjudan eller övrig marknadsinfo
 • marknadsundersökningar
 • utveckling och upprätthållande av Cervis funktioner och tjänster
 • säljfunktioner och kontroll av kontakter, såsom arrangerande av möten
 • kundrapportering

Personal

 • löneutbetalning
 • intern information

Uppgifter kan hanteras även för utbildning, kvalitetskontroll, säkerhet och statistik. Som grund för hantering av uppgifterna står Cervis lagstadgade skyldigheter (t.ex. bokföringslagen), avtal med kunder, Cervis rättmätiga fördel (t.ex. marknadsföring, kundenkäter, serviceutveckling och statistik).

Överlåtande av uppgifter

Cervi överlåter inte personuppgifter om kunderna. Beträffande de anställda överlåts uppgifter åt Valjas Service för löneutbetalning. För rekrytering åt de tjänstemän som deltar i rekryteringsprocessen.

Hanterar personuppgifter och begränsning av hanteringen

Kontrollrättigheter till systemen i vilka behandlas personuppgifter innehas av:

 • Mepco: Marja-Liisa Nurkkala
 • Insightly CRM: Karl Jensen
 • Netvisor Talous: Paula Asikainen och Greenstep Oy
 • Nuohousaika: Karl Jensen
 • Zef: Karl Jensen
 • Mailchimp: Karl Jensen

För i det föregående nämnda systemet finns hos systemleverantörerna egna informationsskyddsbeskrivningar. Med hjälp av rollfördelningen för systemen överlåts åt övriga personer de rättigheter som för tillfället behövs. De personer som arbetar med kundbetjäning och marknadsföring har tillträde till CRM systemet för att möjliggöra sina arbetsuppgifter då det fungerar som Master Data system för kunduppgifterna. Vad de anställda beträffar ser endast förmännen montörernas/sina underlydandes uppgifter. Den övriga personalen ser enbart sina egna uppgifter.

Sparande av data, granskning och avlägsnande

Vi behandlar uppgifter om våra kunder så långt det är nödvändigt för att få överenskomna saker gjorda. Hur lång spartiden är, beror på vilket deras behov ursprungligen var: t.ex. när det gäller lagstadgade uppgifter är vi skyldiga att bevara vissa uppgifter en viss tid, såsom t.ex. faktureringsuppgifter.

Om du upptäcker felaktiga eller föråldrade uppgifter i de personuppgifter vi använder oss av, ber vi dig korrigera uppgifterna via vår kundservice. Genom dina up to date varande personuppgifter kan vi erbjuda dig bästa möjliga service. Du har rätt att kontrollera de uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att be oss avlägsna sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga. Vi gör vårt bästa för att automatiskt avlägsna dylika uppgifter, men om du ser att vi av en eller annan orsak behandlar sådana uppgifter, kan du kontakta oss med denna blankett (pdf).

Cookies, dvs, webkakor och -analys

  

Våra hemsidor och -tjänster på nätet bygger på en teknik med webkakor (cookies). Dessa cookies är små, användarspecifika datafiler som sparas i din webläsare. Servern kan senare läsa dessa cookies. På det sättet vet vi att din server även tidigare besökt våra sidor.

Genom webkakorna kan vi även samla in information om terminaler och servrar som besökt våra hemsidor och vad som varit föremål för deras intresse. Den insamlade informationen använder vi för att förbättra webanalys och användarerfarenheter samt för inriktning av marknadsföringen. Vårt mål är att erbjuda dig riktat innehåll för att din användarerfarenhet skall vara så smidig som möjligt.

Vi använder oss av både egna och cookies från tredje part. Tredje parter är bl.a. Facebook, Google, LinkedIn, Mailchimp och Leadoo.

För analys anlitar vi bl.a. Gogle Analytics -tjänster, vars dataskyddsbeskrivning du hittar här.

Vi följer upp hur våra e-poster fungerar och vill försäkra oss om att du får endast sådan information du är intresserad av. Därför är det möjligt att vi använder cookies även i vår e-post. Det innebär, att vi kan följa upp vilken e-post vi har sänt åt dig och kombinera den informationen med dina kunduppgifter.

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som skiljer sig från cookie spårning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in.

Du kan förbjuda användningen av cookies genom inställningarna i sin server, men då förlorar du en del av användarerfarenheterna. Om du förbjuder användningen av cookies, kan det hända att våra hemsidor blir långsammare eller någon av deras egenskaper förhindras. Då blir det även svårare för oss att utveckla våra tjänster efter dina användarönskemål och vi kan inte heller erbjuda dig riktad reklam på våra hemsidor.

Infällt innehåll från övriga sidor

Artiklarna på dessa sidor kan omfatta infällt material (t.ex. video, fotografier, artiklar osv.). Öppnandet av från övriga sidor hämtar infällt material kan jämföras med att besökaren själv skulle på in på tredje parts sidor.

Dessa sidor kan samla in uppgifter om dig, använda sig av cookies, fälla in tredje parts cookies och avlyssna din växelverkan med det infällda innehållet, inklusive uppföljningen av växelverkan när och om du är inskriven på sidorna.