Konditionsgranskning av ventilationssystemet i samband med dess rengöring

Ventilationssystemets skick bör granskas med jämna mellanrum. Cervi gör konditionsgranskningar i samband med rengöring av ventilationen och i samband med övriga besök samt naturligtvis helt separat om det behövs. En konditionsgranskning ger viktigt information om ventilationssystemets dagslägeläge och eventuella behov av reparation eller förnyande.

I samband med rengöringen av ventilationskanalerna går man synnerligen noga igenom kanalerna och systemen med hjälp av olika borstningsanordningar och fläktar. I allmänhet är det skäl att en konditionsgranskning av ventilationssystemet görs just i samband med rengöringen och justeringen. Det är även fullt möjligt att göra separata granskningar för att reda ut luftkvaliteten och ventilationssystemets skick.

ilmanvaihtolaitteiden_korjaus_ja_muutostyot.

När behövs en separat konditionsgranskning av ventilationssystemet?

Om man i fastigheten har upptäckt eller misstänker avvikelser i ventilationen, mäter man som första åtgärd vid ett servicebesök en ventilationsmätning, dvs. på fackspråk en mätning av luftmängderna.

I praktiken granskas då anordningarnas skick kanal för kanal genom mätningar och fotograferingar mycket ingående. Genom mätning av luftmängderna får man reda på hur systemet fungerar – inte fungerar som planerat, fungerar endast delvis eller inte alls.

Mätningen av ventilationen kan jämföras med hjärtfilms- eller blodtrycksmätningar; först behöver man siffror som ger en hänvisning till vad det är frågan om och efter det kan man ta reda på själva problemet och åtgärda det.

Hurudana upptäckter kan man stöta på med hjälp av en konditionsgranskning?

Fel och brister i justeringen av ventilationen är vanliga men då är det enkelt att rätta till dem genom små reparationer, justeringar och noggrann rengöring.

När det gäller gamla system kan det helt enkelt vara så, att systemet är föråldrat. Om systemet inte längre motsvarar dagens krav är det skäl att kartlägga möjligheterna att förnya eller uppdatera det.

När ventilationssystemets dagsläge kartläggs i ett tillräckligt tidigt skede, kan renoverings-åtgärderna göras planerat. Därför är det att rekommendera, att en konditionsgranskning görs t.ex. innan stora ombyggnadsprojekt.

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuder just för dem lämpliga ventilationslösningar och -tjänster. Ta kontakt så undersöker vi saken och sköter ärendet!

Begär en offert