För vår del vill vi hindra spridningen av COVID-19 epidemin samt skydda hälsan för våra anställda och övriga personer som befinner sig i byggnaderna.

  • Vi informerar och råder alltid invånarna och de som använder fastigheten, innan vi besöker kommer för att göra nödvändiga underhålls- eller reparationsarbeten av ventilationen som beställts av hus-/fastighetsbolaget.
  • Våra montörer har tillbörlig skyddsutrustning och vi följer myndighetsdirektiven för hindrande av COVID-19 smitta. 
  • Vi håller ett tillräckligt skyddsavstånd och vi rör inga ytor i onödan
  • Vi rekommenderar att vädra lägenheten såväl innan underhållsbesöket, under det och omedelbart efter det samt att vistas i ett annat rum eller eventuellt utomhus tills vi är klara med vårt arbete.
  • Det är viktigt att vi på förhand per telefon får besked om det i lägenheten finns sjuka personer eller personer som exponerats av corona och befinner sig i karantän.
  • Vi hoppas att vi per telefon informeras om det i lägenheten finns sjuka personer eller personer som är symptomfria, men befinner sig i karantän.

Ändamålet med dessa åtgärder är att hindra spridningen av COVID-19 epidemin och att skydda hälsan hos montörerna och övriga personer som befinner sig i huset.