Teollisuuden kylmälaitteiden huolto, vuototarkistukset ja lakisääteiset huollot

Teollisuuden monet prosessit tarvitsevat jäähdytystä. Teollisuuden tuotantotilat ja hallit saadaan jäähdytettyä ja lämmitettyä usein samalla laitteistolla. Konesalit ja serveritilat tarvitsevat pääasiassa viilennystä ja ylimääräisen lämpökuorman poistoa. Näistä tiloista on mahdollista ottaa lämpö talteen ja kierrättää muiden tilojen lämmittämiseen.

Cervi Groupin palvelut kattavat teollisuuden kylmäratkaisujen suunnittelun, asennuksen ja huollon. Olemme erikoistuneet etenkin vedenjäähdytysjärjestelmiin ja lämmöntalteenottoon.

Kylmälaitteiden tehokas toiminta ja turvallisuus ovat olennaisia tekijöitä, joihin tulee kiinnittää huomiota teollisissa ympäristöissä. Teemme kylmälaitteiden huoltoa ja vuototarkistuksia, myös ammoniakkia sisältävien kylmä- ja pakastelaitteistojen käytönvalvojan tehtäviä sekä viranomaistarkastuksia. Kalibroimme myös vuodonilmaisimia. Sopimusasiakkaillemme tarjoamme 24/7 huoltopäivystyksen.

Olemme Tukesin hyväksymä kylmälaiteliike ja Suomen Kylmäliikkeiden Liiton jäsen.

Kylmälaitteistojen huollon merkitys

Kylmälaitteiden asianmukainen huolto on tärkeää niiden pitkäikäisyyden ja suorituskyvyn varmistamiseksi. Huollon avulla voidaan havaita ja korjata mahdolliset viat ja ongelmat ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vaurioita tai käyttökatkoksia. Lisäksi hyvin huolletut laitteet toimivat tehokkaammin ja kuluttavat vähemmän energiaa, mikä auttaa säästämään kustannuksia ja vähentämään ympäristövaikutuksia.

Lakisääteiset kylmälaitehuollot teollisuudelle

Teollisuuden kylmälaitteita koskevat tietyt lakisääteiset huoltovaatimukset. Näihin kuuluvat muun muassa vuototarkistukset ja paineastiatarkastukset. Huoltotoimenpiteet perustuvat paikallisiin ja kansainvälisiin säännöksiin, kuten ympäristönsuojelulakeihin ja alan standardeihin. On tärkeää noudattaa näitä vaatimuksia, jotta varmistetaan laitteiden turvallisuus, suorituskyky ja lainmukaisuus.

Kylmälaitteiden vuototarkistukset

Kylmälaitteiden vuototarkistukset ovat keskeinen osa niiden ylläpitoa ja ympäristönsuojelua. Vuotavat kylmäaineet voivat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, sillä ne ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Siksi on tärkeää säännöllisesti tarkistaa ja korjata mahdolliset vuodot. Vuototarkistukset ovat lakisääteisiä ja ne tulee tehdä säännöllisesti ja tarvittaessa ottaa käyttöön ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä vuotojen estämiseksi.

Ammattitaitoinen huoltohenkilöstö teollisuuden kylmälaitteiden huoltoon

Kylmälaitteiden huollot ja tarkastukset suorittaa aina ammattitaitoinen ja koulutettu henkilöstö. Cervin kokeneet huoltohenkilöt myös neuvovat ja opastavat asiakkaitamme laitteiden asianmukaisessa käytössä.

Voit tilata meiltä esimerkiksi kylmälaitteiden

 • Etävalvonnan ja etäohjauksen
 • 24h kylmäpäivystyksen
 • Kylmälaitteiden lakisääteiset vuototarkastukset
 • Ammoniakkiputkistojen (NH3) korjaukset
 • Kylmälaitteiden ja –koneistojen sekä lämpöpumppujen huollot (myös ammoniakki, NH3)
 • Painelaitteiden käytönvalvonnan
 • Kompressorien- ja sähkömoottorien huollot ja korjaukset
 • Automaation säädöt ja huollot
 • Kylmäaineiden talteenoton esimerkiksi purkutöiden tai remonttien yhteydessä

Ammoniakkia sisältävien laitteistojen käytönvalvonta

Ammoniakkia käytetään usein teollisuuden suurten kylmä- ja pakastelaitteistojen kylmäaineena sen tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden vuoksi. Ammoniakin käsittely vaatii kuitenkin erityistä varovaisuutta ja tarkkaa käytönvalvontaa koska se on hengitettynä erittäin myrkyllistä ja roiskeina voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Ammoniakkilaitoksissa on tärkeää noudattaa tiukkoja turvallisuusstandardeja ja varmistaa, että laitteistot toimivat asianmukaisesti.

Käytönvalvonnan osalta teemme seuraavia toimenpiteitä ammoniakkia sisältäville kylmä- ja pakastelaitteistoille:

 • Säännölliset tarkastukset ja testaukset: Huoltotiimimme suorittaa säännöllisesti tarkastuksia ja testauksia ammoniakkia sisältäville laitteistoille. Teemme jäähdytyslaitteiston kokonaisuuden toiminnan tarkastuksia. Tämä voi sisältää muun muassa vuotojen tarkistuksen, paineiden mittauksen, venttiilien kunnon arvioinnin sekä laitteistojen yleisen toimivuuden tarkastamisen. Näiden toimenpiteiden avulla pyrimme havaitsemaan mahdolliset viat tai ongelmat ajoissa ja estämään mahdolliset turvallisuusriskit.
 • Turvallisuuskoulutus ja -ohjeet: Huoltohenkilöstömme on koulutettu ammoniakkia sisältävien laitteistojen turvalliseen käsittelyyn ja käytönvalvontaan. Heillä on syvällinen ymmärrys ammoniakkikäsittelyn riskeistä ja turvallisuustoimenpiteistä. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme turvallisuusohjeita ja suosituksia, joiden avulla he voivat minimoida mahdolliset riskit ja edistää turvallista työympäristöä.
 • Varhainen hälytysjärjestelmä: Varhaista hälytysjärjestelmää ammoniakkia sisältävien laitteistojen valvontaan edistää turvallisuutta. Hälytysjärjestelmä tunnistaa nopeasti mahdolliset poikkeamat ja hälyttää automaattisesti huoltohenkilöstöllemme. Tällä tavoin mahdolliset ongelmat voidaan havaita ja korjata välittömästi, mikä vähentää riskejä ja käyttökatkoksia.
 • Jatkuvan seurannan ja raportoinnin käytäntö: Pyrimme jatkuvasti seuraamaan ja raportoimaan ammoniakkia sisältävien laitteistojen suorituskykyä.

Ammattitaitoinen ja turvallinen käytönvalvonta ammoniakkia sisältäville teollisuuden kylmä- ja pakastelaitteistoille

Haluatko varmistaa, että ammoniakkia sisältävät kylmä- ja pakastelaitteistosi toimivat optimaalisesti ja turvallisesti? Tarjoamme ammattitaitoista käytönvalvontaa, joka takaa laitteistojesi huippusuorituskyvyn ja minimoi turvallisuusriskejä.

Miksi valita Cervi kylmälaitteiden käytönvalvontakumppaniksesi?

 1. Asiantuntemus: Huoltotiimimme koostuu kokeneista ja ammattitaitoisista asentajista, joilla on ymmärrys ammoniakkia sisältävien kylmä- ja pakastelaitteistojen käytönvalvonnasta. Heidän osaamisensa ja kokemuksensa takaavat laitteistosi optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden.
 2. Säännölliset tarkastukset ja testaukset: Suoritamme säännöllisiä tarkastuksia ja testauksia laitteistoillesi varmistaaksemme niiden virheettömän toiminnan. Vuotojen tarkistukset, painemittaukset, venttiilien kunnon arviointi ja yleinen toimivuuden tarkastus ovat osa huoltotoimenpiteitämme. Näin voimme havaita mahdolliset viat tai ongelmat ajoissa ja ryhtyä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin.
 3. Turvallisuus etusijalla: Ammoniakki on hyvä mutta väärin käytettynä vaarallinen kylmäaine. Turvallisuutesi on meille ensiarvoisen tärkeää, ja siksi noudatamme tiukkoja turvallisuusstandardeja ja tarjoamme koulutusta ja ohjeita turvalliseen käyttöön. Varhainen hälytysjärjestelmä ja jatkuva seuranta varmistavat, että mahdolliset poikkeamat havaitaan välittömästi ja niihin puututaan ripeästi.
 4. Luotettavuus ja jatkuvuus: Voit luottaa meihin huolehtimaan laitteistojesi käytönvalvonnasta pitkäaikaisesti. Tarjoamme jatkuvaa tukea, raportointia ja neuvontaa, jotta voit keskittyä ydintoimintaasi turvallisin mielin.
Painelaitoksen jäässä oleva säiliö.

Ota yhteyttä

Älä jätä kylmä- ja pakastelaitteistojesi käytönvalvontaa sattuman varaan. Valitse kumppaniksi ammattitaitoinen Cervin tiimi, joka tarjoaa turvallisuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta.

Ota yhteyttä meille tänään ja keskustellaan kylmälaitteiden huoltosopimuksesta.

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

7.6.2024

Haastavat sisäolosuhteet vaativat asiantuntevaa huoltoa ympäri vuoden

Case: Merikeskus Vellamo, Kotka Merikeskus Vellamo, Kotkan Kantasataman ikoninen rakennus, tarjoaa kävijöilleen kiehtovia museonäyttelyitä ja monipuolisia tiloja tapahtumille ja kokouksille. Cervi ja Kylmähuolto Miikkulainen vastaavat keskuksen ilmanvaihdosta ja jäähdytyksestä, varmistaen optimaalisen ilmankosteuden ja lämpötilan herkille museoesineille ympäri vuoden. Rakennuksen ominaisuudet Upea Merikeskus Vellamo sijaitsee meren rannalla Kotkan perinteikkäässä ja uudistuvassa Kantasatamassa. Vuodesta 2008 toimineen rakennuksen […]

26.9.2023

Säännöllinen vuosihuolto pitää oppilaitoksen kylmälaitteet kunnossa

Case: Mercuria Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva Mercuria on laaja oppilaitos monipuolisine tiloineen ja tuhansine opiskelijoineen. Koulun arki on vilkasta, ja sen tilojen kylmälaitteet ovat olennainen osa päivittäistä toimintaa. Kuinka Mercuria pitää kylmälaitteensa kunnossa ja varmistaa, että ne toimivat moitteettomasti? Tutustu tarinaan säännöllisestä vuosihuollosta, yhteistyöstä Cervin kanssa ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Vantaan Martinlaaksossa sijaitsevassa Mercuriassa on neliöitä […]

5.6.2023

Cervi ottaa askeleen kohti valtakunnallistumista ja ostaa Kokkolan Kylmäpalvelu Oy:n

Cervi laajentaa toimintaansa Pohjanmaalle ostamalla Kokkolan Kylmäpalvelu Oy:n. Yrityskauppa on osa Cervin strategian mukaista valtakunnallistumista. Samalla Cervi vahvistaa etenkin teollisen palveluiden liiketoimintaansa.