Sisäilman laatu on terveys- ja viihtyvyysasia

Vietämme noin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Hyvä sisäilman laatu on jokaisen oikeus, ja siitä huolehtiminen aina jonkun vastuulla. Cervillä on ilmanvaihtoalan laajin kokemus ja kiistattomin ammattitaito. Tavoitteemme on tuoda puhdas ja vedoton sisäilma ja korvausilma jokaiseen kotiin ja kiinteistöön. 

Ilmanlaatu vaikuttaa terveyteen

Sisäilman laatu vaikuttaa ratkaisevasti kiinteistön käyttäjien terveyteen. Esimerkiksi liikenteen pakokaasupäästöille altistuminen tapahtuu pääosin sisätiloissa, kun ulkoilman epäpuhtaudet kulkeutuvat ilmanvaihtokanavien mukana sisälle ja pienhiukkaset tunkeutuvat syvälle ihmisten hengitysteihin. 

Sisäilman laatu vaikuttaa paljon myös viihtyvyyteen. Jos ilmanvaihto ei ole kunnossa, kiinteistön käyttäjät kärsivät tunkkaisuudesta ja rappukäytävästä, naapurista tai pahimmillaan viemäristä kulkeutuvista tuoksuista.

YouTube player
kattotyöt

Korvausilma on tärkeä osa hyvää sisäilmaa

Sisäilman laatu ei parane pelkästään tuulettamalla, vaan on tärkeää, että myös korvausilma tulee puhtaana, suodatettuna ja mahdollisimman hallitusti sisätiloihin. Ilmanvaihtokanavien huolto ja säännöllinen puhdistus sekä hallitusti ja puhtaana sisäänjohdettu korvausilma parantavat merkittävästi sisäilman laatua ja ehkäisevät terveyshaittoja.

Kiinteistösijoittajat ja -omistajat, rakennusliikkeet, kiinteistöjohdon yritykset, kiinteistöhallinto ja isännöitsijät ympäri Suomen luottavat Cerviin kun kyseessä on sisäilman laatu, korvausilma tai kiinteistön käyttäjien terveys ja viihtyvyys.

Referenssikohteitamme

Sisäilman parantaminen on ilmastoteko

Rakennusten energiankulutus on yksi suurimmista yksittäisistä ilmastonmuutoksen aiheuttajista. Kun tehdään ilmanvaihtoon parannuksia, säästetään energiakustannusten lisäksi myös hukkaan heitetyn energian ilmastovaikutuksia.

Älykkäällä ilmanvaihdolla saavutettava tarpeenmukainen ilmanvaihto tarkoittaa muuttuvien tilanteiden ja tarpeiden huomioimista ilmanvaihdon tehossa kodeissa, toimistoissa ja julkisissa tiloissa. 

Cervi tekee ilmanvaihdon mittauksia ja ilmanvaihtohormien kartoituksia, jossa tehdään tarvittavat tiiveyskokeet ja etsitään epätasapainon aiheuttajat esimerkiksi mahdolliset vuodot hormeissa.

Tarkastusten ja kartoituksen perusteella teemme asiakkaalle korjaustapaehdotukset budjetteineen, jolloin eteneminen ilmavaihdon parantamiseksi on jouhevaa.

Suodattamalla parempaa sisäilmaa

Laadukkaat suodattimet suodattavat ulkoilmasta epäpuhtauksia, kuten katu- ja siitepölyä sekä pienhiukkasia. Pienhiukkasten kulkeutumista asuntoihin voidaan estää tehokkaalla ilmansuodatuksella ja suodattimien säännöllisellä vaihtamisella.

Painovoimaisissa kiinteistöissä tai koneellisen poistoilmanvaihdon omaavissa kiinteistöissä korvausilma ohjataan tehokkaimmin sisään seinään asennettavilla venttiileillä. Tällöin etenkin venttiilien määrään on syytä kiinnittää erityistä huomiota, samoin laadukkaisiin suodattimiin. Parhaiten ja hallituimmin ilmaa saadaan johdettua sisään koneellisella tulo-poistoimanvaihdolla.

Asiakkaamme kertovat

Asiakaspalvelu

Paras sisäilma saadaan koneellisella tulo-poistoilmanvaihdolla, johon on liitetty automatiikkaa

Tulo-poistoilmanvaihdossa saadaan tuloilma ohjattua hallitusti ja suodatettuna haluttuja reittejä pitkin sisään ja poistoilmasta otettua talteen muuten taivaan tuuliin katoava hukkalämpö. Talteen otettu lämpö lämmittää korvausilmaa mikä vähentää sen lämmittämiseen muutoin tarvittavaa energiaa. Automatiikka hoitaa ilmanvaihdon säätämisen kullakin hetkellä tarpeenmukaiseksi, jolloin ilmanvaihto mukautuu käyttäjämäärän ja ilmaan vapautuvien epäpuhtauksien mukaan. Samalla säästetään energiakuluissa.

Mitä haittaa on ilmanvaihdon epätasapainosta?

Toisinaan ilmanvaihto voi joutua epätasapainoon. Tyypillisesti näin on tapahtunut kun kiinteistöissä tehdään tilamuutoksia eikä ilmanvaihtoa huomioida samassa yhteydessä. Koko kiinteistön ilmanvaihdon eptäasapaino voi johtua myös asukkaiden virheellisestä toiminnasta, esimerkiksi jos jossain tilassa on tukittu kanavia tai muutettu venttilien säätöruuvien asetuksia. Tällöin

  • Ilmanvaihtokoneet joutuvat käymään yliteholla mikä aiheuttaa melua, heikentää laitteiden kuntoa, tihentää huoltovälejä ja laitteistojen elinikä lyhenee
  • Ilmanvaihdon ylläpitokustannukset nousevat
  • Lämmitysenergiaa menee hukkaan
  • Korvausilma voi kulkeutua ei-toivottuja reittejä ja epäpuhtaana pitkin sisälle
  • Asumisolosuhteet eivät ole miellyttävät
  • Mikäli vika on hormeissa, on se aina myös paloturvallisuusriski!

Kuiva sisäilma? Hyvän sisäilman peruspilari on riittävä ja hyvä ilmanvaihto.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä voi aiheuttaa huonon sisäilman?

Sisäilman laatua voivatkin heikentää monet tekijät kuten ulkoa sisään kantautuvat pienhiukkaset ja muut epäpuhtaudet, liian matala tai korkea sisälämpötila ja -kosteus, erilaiset hajut sekä päästöluokittelemattomien materiaalien käyttö sisällä. 

Ennen kaikkea sisäilma on riippuvainen toimivasta ilmanvaihdosta, eli tehokkaasta ja tarpeenmukaisesta poistoilmanvaihdosta ja riittävästä, puhtaasta ja suodatetusta ulkoilmasta. 

Vaikuttaako lämpötila sisäilman laatuun?

Kyllä. Liian lämmin sisäilma aiheuttaa tunkkaisen tunteen ja voi olla myös terveysriski etenkin hellejaksoina. Liian korkea lämpötila voi aiheuttaa väsymystä, keskittymisvaikeuksia ja heikentynyttä suorituskykyä, kun taas sopiva jäähdytys auttaa ylläpitämään virkeyttä ja keskittymiskykyä.  

Säädä sisälämpötila lämmityskaudella 20–22 asteeseen. Makuuhuoneessa lämpötila voi olla hieman tätäkin alhaisempi. Talviaikana alhaisempi huonelämpötila laskee myös lämmitysenergian kulutusta ja siitä syntyviä kustannuksia.  

Mitä taloyhtiön ilmanvaihtojärjestelmän vuosihuolto vaatii?

Ilmanvaihdon toimivuuden varmistaminen ja säännölliset huollot ovat keskeinen osa puhtaasta sisäilmasta huolehtimista. 

Asukkaan käyttäjän vastuulla ovat ilmanvaihtoventtiilien ja liesituulettimen tai -kuvun puhtaanapito pölystä, rasvasta ja muusta liasta. 

Taloyhtiö vastaa siitä, että ilmanvaihto toimii kuten on tarkoitettu ja että se on säädetty oikein. Myös suodattimien vaihto ja laitteistojen säännöllinen puhdistus kuuluu taloyhtiön vastuulle. Nämä huoltotoimenpiteet tulee tehdä vähintään kahdesti vuodessa ja vaivattomimmin se hoituu huolenpitosopimuksella, jolloin Cervi käy kohteessa tekemässä työn ennalta sovitun aikataulun mukaan. 

Koska taloyhtiön ilmanvaihtokanavat tulee tarkistaa ja puhdistaa?

Ilmanvaihtokanavat tulee tarkistaa säännöllisesti ja puhdistaa aina tarvittaessa. 

Puhdistusväliin vaikuttavat muun muassa asuinympäristö, liikenne ja alueen muut päästöt. Näin ollen puhdistus tulee tehdä joissain paikoissa tiheämmin, 5-7 vuoden välein, kun taas joissain puhdistusvälin voi antaa hieman venyä, jos alue muutenkin puhdasta ja kaikki kunnossa. Tällöinkin tarkastusvelvoitteen tulee täyttyä ja se pitää pystyä todentamaan. 

Ilmanvaihtokanaviin kertyvä pöly ja rasva lisäävät kiinteistön palokuormaa. Pöly palaa herkästi ja levittää tulipaloa massiivisesti. Kun pölykuormaa kertyy, niin viimeistään palotarkastaja reagoi siihen. Ilmanvaihtojärjestelmät pitäisi olla suunniteltu niin, että niissä on palopellit ja venttiilit, jotka myös toimivat palon rajoittimina. Oikein toimiessaan tulipalon sattuessa palopeltien sulakkeet laukeavat ja pellit osastoivat iv-hormit rajoittaen tulen ja savun leviämistä. 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

7.6.2024

Haastavat sisäolosuhteet vaativat asiantuntevaa huoltoa ympäri vuoden

Case: Merikeskus Vellamo, Kotka Merikeskus Vellamo, Kotkan Kantasataman ikoninen rakennus, tarjoaa kävijöilleen kiehtovia museonäyttelyitä ja monipuolisia tiloja tapahtumille ja kokouksille. Cervi ja Kylmähuolto Miikkulainen vastaavat keskuksen ilmanvaihdosta ja jäähdytyksestä, varmistaen optimaalisen ilmankosteuden ja lämpötilan herkille museoesineille ympäri vuoden. Rakennuksen ominaisuudet Upea Merikeskus Vellamo sijaitsee meren rannalla Kotkan perinteikkäässä ja uudistuvassa Kantasatamassa. Vuodesta 2008 toimineen rakennuksen […]

4.1.2024

Pakkassään ilmanvaihto: Säästä energiaa oikeilla käytännöillä

Ilmanvaihto on yksi kiinteistöjen merkittävimpiä energian kuluttajia, ja kovilla talvipakkasilla lämmitykseen kuluvan sähkön määrä nousee huomattavasti. Tällöin erilaiset kotikonstit sähkön säästöön ovat monelle tervetulleita. Tässä alkuvuoden pakkasiin muutama tärkeän vinkki, jotka on hyvä pitää mielessä myös hyisevillä keleillä. 1. Ilmanvaihtoventtiileitä ei saa koskaan tukkia tai sulkea, tällä on kiinteistölle vakavia ja kauaskantoisia seurannaisvaikutuksia. On hyvä […]

22.11.2023

Ilmasta asiaa: Mitä tarkoittaa syrjäyttävä ilmanvaihto?

Mitä tarkoittaa syrjäyttävä ilmanvaihto, millaisiin kohteisiin se sopii ja mitkä ovat sen olennaisimmat hyödyt? Kun puhumme syrjäyttävästä ilmanvaihdosta, tarkoitamme nykyään koneellisen ilmanvaihdon menetelmä, missä ilmaa tuodaan tilaan lattian tasossa, hallitusti ja pienellä nopeudella. Samalla ilma suodatetaan ja lämmitetään ennen kuin se leviää huoneistoon. Tuloilman lämpötila on aina alhaisempi kuin huonelämpötila, jolloin kylmempi tuloilma leviää lattiatasossa. […]

Ota yhteyttä

Cervi on energiatehokkaan olosuhdetekniikan erikoisasiantuntijayritys. Siihen kuuluu luonnollisesti myös, että olemme täällä asiakkaitamme varten. Vastaamme siitä, että rakennuksissa on hyvä sisäilman laatu ja korvausilma on puhdasta. Oli tarpeesi tai toiveesi mikä tahansa, me haluamme kuulla sen.

Ota yhteyttä