Taitava kiinteistösijoittaja panostaa sijaintiin, kuntoon ja kestävään ylläpitoon

Kiinteistösijoittaminen vaatii harkittuja päätöksiä, joissa keskeistä ovat sijainti, kunto, ennakoiva huolto ja energiatehokkuus. Toimitilanne Suomen kiinteistösijoittamisesta ja vuokraamisesta vastaavalle Tatu Hyväriselle mieluisimpia kohteita ovat sellaiset, jotka saadaan kiinteistöä päivittämällä ja tekniikkaa kohentamalla vuokralaisille houkuttelevaksi.

Valitettavasti kiinteistön ylläpidosta säästetään ensimmäisenä ja siitä syntyy korjausvelkaa

Hyvärisen mukaan monet, varsinkin käyttäjäomistajat säästävät ensimmäisenä juuri kiinteistön ylläpidossa, mikä johtaa korjausvelkaan. Hänen neuvojensa mukaan on olennaista saada heti alusta alkaen tarkka käsitys kiinteistön todellisesta kunnosta. Hyvärinen itse tarkastaa huolellisesti kiinteistön eri osa-alueet, kuten katon, rakenteet, energianlähteen ja talotekniikan. Kiinteistön käyttäjien tapaaminen on hänestä tärkeää, sillä heillä on arvokasta käyttökokemusta ja tietoa tilojen tarpeista.

Kiinnitän tarkasti huomiota energialähteeseen ja talotekniikkaan.

Kiinteistösijoittajalle on ensiarvoisen tärkeää olla perillä kohteen kuntoon vaikuttavista tekijöistä. ”Käyn aina katolla, koska sieltä voi havainnoida sijainnin lisäksi myös yleisesti alueen ja kiinteistön kunnon. Luonnollisesti tutkimme myös katot ja rakenteet. Kiinnitän tarkasti huomiota energianlähteeseen ja talotekniikkaan,” Hyvärinen kertoo.

Kiinteistön käyttäjien tapaaminen on osa kokonaisvaltaista lähestymistapaa. ”Raportteja saa ja niissä on tietoa, mutta kiinteistön käyttäjillä on yleisesti paras kokemus – käyttäväthän he tiloja päivittäin. Pidänkin kiinteistön käyttäjien tapaamista hyvin tärkeänä tulevaisuutta suunnitellessa,” Hyvärinen korostaa.

Kaiken kaikkiaan on tärkeää, että kohteella on valmiudet toimia jatkossakin hyvin ja että se on muunneltavissa eri käyttäjien tarpeisiin.

Energiaremonteilla arvoa ja asiakastyytyväisyyttä

Energiansäästö ja ympäristöystävälliset ratkaisut ovat kiinteistöjen ylläpidon keskiössä. Hyvärinen korostaa, että energiaremontit eivät ainoastaan lisää kiinteistön arvoa, vaan myös vaikuttavat positiivisesti asiakastyytyväisyyteen. Hänen mukaansa energiansäästötoimenpiteet ja tekniset päivitykset voivat olla erityisen hyödyllisiä vanhemmissa kohteissa.

Sijoituksen arvon nostamiseen on muutamia väyliä. Esimerkiksi kustannussäästöt tehokkaammilla energiaratkaisuilla sekä parannusten tuomat ympäristö- ja imagonäkökulmat. ”Lämmöntuotto ja miten IV-koneisiin järjestetään toimivat lämmöntalteenotot ja ohjaukset ovat asioita, joita haluamme jatkossakin parantaa. Olemme esimerkiksi uusineet lämmönlähteen erääseen öljylämmitteiseen kohteeseemme ja rakentaneet kohteelle oman hakevoimalan.

Energiansäästötoimenpiteet ja talotekniikan järjestelmäpäivitykset lisäävät myös asiakastyytyväisyyttä.

Olen huomannut, että energiansäästötoimenpiteet ja talotekniikan järjestelmäpäivitykset lisäävät myös asiakastyytyväisyyttä. Kun järjestelmiä uusitaan ja käydään läpi, toimenpiteet tulevat yleensä tarpeeseen ja hyödyt näkyvät konkreettisesti asiakkaille – varsinkin vanhemmissa kohteissa!” Hyvärinen kertoo.

Ennakoiva huolto ja älykäs laitekanta säästävät rahaa

Ennakoiva huolto ja älykäs laitekanta ovat keskeisiä tekijöitä, jotka voivat säästää rahaa pitkällä aikavälillä. Hyvärinen painottaa, että tieto kiinteistön tilasta on olennainen osa huoltoa, ja etähallinnan käyttöönotto on tulevaisuuden suuntaus. ”Jos näemme riskejä, niihin puututaan mieluummin etukenossa kuin jälkikäteen. Tulipalojen sammuttaminen on kalliimpaa kuin järkevä ennakoiva huolto. En silti tarkoita, että uusitaan heti kaikki, vaan edetään järkevästi huomioiden pitkän aikavälin tavoitteet,”

Kyky liittää kiinteistöt etähallintaan on tärkeää, ja Hyvärinen kertoo haluavansa siirtyä enenevässä määrin siihen suuntaan. ”Näin voimme tarvittaessa tarkistaa mahdolliset viat ja valvoa esimerkiksi laitteiden käyttöönottoa. Huollon resurssoinninkin kannalta tieto on tärkeää. Automaatio ei kuitenkaan korvaa ihmiskontakteja. Vanhemmat talot ovat persoonia, jotka pitää tuntea ja osata samalla ymmärtää erilaisia järjestelmiä. Huoltomies on meille tärkeä asiakasrajapinnassa. Hän käy kohteessa, pitää tekniikasta huolta ja toimii kiinteistöpäällikön tukena,” Hyvärinen selventää.

Ilmanvaihdon parantaminen: Energiatehokkuutta tulevaisuuteen

Ilmanvaihdon parantaminen on yksi tapa parantaa energiataloudellisuutta. Hyvärinen korostaa, että valitun ilmanvaihtojärjestelmän on oltava tehokas, parhaiten optimoitu ja kokonaistaloudellinen. Kiinteistön on oltava muuntojoustava ja suunniteltava käytännön tasolla vähintään 10 vuoden päähän.

Valitun ilmanvaihtojärjestelmän on oltava tehokas, parhaiten optimoitu ja kokonaistaloudellinen.

”Meille on tärkeää, että ilmanvaihto pelaa myös tulevaisuudessa, kiinteistön käyttäjien ehkä vaihtuessa. Laitteiston on oltava muutenkin muuntojoustava. Kustannukset ovat tietysti tärkeässä roolissa, sekä miten parannukset hyödyttävät energiataloudellisuutta jatkossa. Katsomme asioita aina käytännön tasolla vähintään 10 vuoden päähän, ettemme tee kiinteistön käyttöä rajoittavia päätöksiä,” Hyvärinen kertoo. 

Kestävät ratkaisut: Energiatehokkuus ja asiakastyytyväisyys käsi kädessä

Hyvärinen painottaa, että kestävät ja älykkäät ratkaisut ovat avainasemassa kiinteistökannan parannuksessa. Esimerkiksi energiatehokkuutta parantamalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Hän mainitsee konkreettisen esimerkin kohteesta, jonka sähkönkulutus ja lämmönkulutus laskivat merkittävästi järkevillä muutoksilla.

Eräässä kohteessa sähkönkulutus laski 22 % vuosina 2017 – 2019 ja lämmönkulutuksessa saavutettiin samana aikana 45 % säästö.  ”Teimme kohteessa järkeviä muutoksia mm. kattoremontti ja pientä lisäeristystä, taajuusmuuntajia uusittiin iv-koneisiin, jotta laitteet pyörivät eri nopeuksilla sekä lisäsimme uusia iv-kone ohjaimia ja muuta talotekniikan ohjausta ja säätöä. Saimme tällä tavalla selkää säästöä sähkö- ja kaukolämpö laskuihin, joista em. luvut on otettu,” Hyvärinen kertoo.

”Energia-asiat eivät vielä välttämättä ole kynnyskysymys asiakkaillemme, mutta ehdottomasti on hyvä lisä. Meillä on esimerkiksi eräs demokohde, minne on energiasaneerauksen yhteydessä tehty mm. led-valot ohjauksineen, aurinkopaneelit ja maalämpö. Haluamme tukia, miten malli toimii jatkossa,” Hyvärinen jatkaa.

Vastaamme siitä, että tilamme ovat terveellisiä ja turvallista käyttää

Lopuksi Hyvärinen painottaa asiakastyytyväisyyden tärkeyttä ja sitä, että kiinteistöjen tulee olla terveellisiä ja turvallisia käyttää. Energiansäästötoimenpiteet tulisi hänen mukaansa integroida päivitysten ja saneerausten yhteyteen, jotta kiinteistö säilyy nykyaikaisena ja kestävänä.

Kiinteistösijoittaja vastaa siitä, että tilat ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää. Asiakkaiden kohtaaminen ja kiinteistöjen käyttäjien palautteet ovat tärkeitä.  ”Jos asiat eivät ole kunnossa, niihin pitää tarttua. Haluamme kehittää ja olla vuorovaikutuksessa ja varmistua, että tilat pysyvät siinä kunnossa missä pitääkin ja niitä on mukava käyttää.” Hyvärinen toteaa.

Energiasäästötoimenpiteet kulkevat käsi kädessä päivitysten ja saneerausten kanssa ja ne ovatkin järkevää tehdä niiden yhteydessä.

”Pysymme ajan hermolla kestävien ja fiksujen ratkaisujen suhteen kiinteistökantaa parantaessamme ja huoltaessamme. Jos on tarjolla järkeviä ratkaisuja, niin miksi et niitä käyttäisi?” Hyvärinen kysyy lopuksi.

Valokaari 10 - Cervin toimitilat

Haastateltavana Toimitilanne Suomen kiinteistösijoittamisesta ja vuokraamisesta vastaava Tatu Hyvärinen.

Toimitilanne Suomi tarjoaa monipuolisesti erilaisia varasto-, tuotanto- ja toimistotilaratkaisuja pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Tarjontaa löytyy toimisto- ja pienvarastohuoneista suuriin logistiikkatiloihin. Esimerkiksi Cervin pääkonttori toimii heidän kiinteistössään Valokaari 10:ssä. Konsernin toimintaan kuuluu myös pien- ja kerrostalojen rakennuttaminen Jealha Oy:n toimesta.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Energiansäästö Modernisointi

Uutisvirta

17.4.2024

Rahoitusmahdollisuus Cervi Groupin asiakkaille: Helppo tie energiatehokkuuteen

Energiaremontin tai muun projektin rahoittaminen voi olla haasteellinen askel monelle yritykselle, erityisesti taloyhtiöille. Mutta älä huoli, meillä on ratkaisu tähän pulmaan. Cervi Group on solminut yhteistyösopimuksen rahoituskumppani Funder Financen kanssa, tarjoten asiakkaillemme helpon pääsyn rahoitukseen tarpeidensa mukaan.

29.2.2024

Espoon Nupurin päiväkotiin mittava energiaremontti – “Ekoteko, mikä mahdollistaa myös jäähdytyksen kesähelteillä”

Cervi Group käynnistää Espoon Nupurin päiväkotiin mittavan energiaremontin ja ilmanvaihdon modernisoinnin. Päiväkodin lämmitysmuoto vaihtuu ympäristöystävällisempään maalämpöön, mikä mahdollistaa myös viilennyksen kesähelteillä. Uudistustyö ei aiheuta käyttöhaittaa, ja päiväkoti toimii remontin ajan normaalisti. Hanke on osa Espoon kaupungin tavoitetta korvata kiinteistöjensä hiilipohjaisia lämmitysmuotoja maalämmöllä.

4.1.2024

Pakkassään ilmanvaihto: Säästä energiaa oikeilla käytännöillä

Ilmanvaihto on yksi kiinteistöjen merkittävimpiä energian kuluttajia, ja kovilla talvipakkasilla lämmitykseen kuluvan sähkön määrä nousee huomattavasti. Tällöin erilaiset kotikonstit sähkön säästöön ovat monelle tervetulleita. Tässä alkuvuoden pakkasiin muutama tärkeän vinkki, jotka on hyvä pitää mielessä myös hyisevillä keleillä. 1. Ilmanvaihtoventtiileitä ei saa koskaan tukkia tai sulkea, tällä on kiinteistölle vakavia ja kauaskantoisia seurannaisvaikutuksia. On hyvä […]